Blogg

Här i bloggen skriver vi om allt som har med Stockholm med omnejd att göra. Allt för att våra läsare ska ha så mycket kött på benen som möjligt inför flytten till huvudstaden Trevlig (och informativ) läsning!

Sida 3

Ständig asfaltering av Stockholms vägar

10 jan 2019

Den som någon gång har turistat i Stockholm, vet att det nästan är omöjligt att ta sig fram med bil. Det är alltid någon del av Stockholm som är avstängd på grund av olika vägarbeten. Är det inte en del som ska repareras, är det någon del som ska asfalteras. Det är i och för sig inte så konstigt då vägarna just i Stockholm slits ut väldigt snabbt. Bara i Stockholm finsn det cirtka 400 bilar per 1.000 invånare. Ungeför så har det sett ut de senaste 10 åren. Och tänk dig då att dessa 400 bilar kör minst en gång i veckan på några av alla de vägar som finns i Stockholm, och främst på de stora motorvägarna, så kan man föreställa sig vilket slitage det innebär på vägarna i Stockholm.

Vilka vägarbetare ska Stockholm anlita?

Det ställer höga krav på de vägarbetare som staden anltiar och framför allt på de företag som anställer vägarbetarna som arbetar med gatorna på Stockholms vägar. Dels handlar det om att kunan göra de rätta bedömningarna på vilken slags asfalt som de olika vägarna behöver, dels hur själva hantverket ska gå till. Många passar på när det inte kör så mågna bilar på vägarna, som nattetid. Det handlar också om att vara tillgänglig när staden behöver tjänsterna.

Vilka egenskaper bör man ha?

Några av de egenskaper som man bör ha när man arbetar med asfalt, är den fysiska styrkan. Det är ett ganska så tungt och krävande arbete att jobba med asfaltering. Man ska även klara av hettan som krävs för att få till stånd en asfaltering. Det krävs stora maskiner och någon som kan hantera de stora maskinerna. Då kommer asfalten stekhet i en lastbil och rullas ut på vägarna. Efteråt kommer välten och slätar ut den, medan vägarbetarna arbetar för brinnkära livet för att fördela asfalten så mycket som det är möjligt innan välten kommer och plattar till den.

Alla företag i Stockholms anlitas i offentliga upphandlingar

Om man ska komma i fråga om att anlitas för vägarbeten i Stockholm gäller det att man är med i alla de offentliga upphandlingar som Stockholms stad genomför. Ibland gör de inte det, vilket är emot lagen om offentliga upphandlingar. Alla företag ska nämligen enligt lagen, få vara med och erbjuda sina tjänster som anlitas för Stockholms del. För att komma i fråga som elverantör till Stockholms stad är det viktigt att hålla koll på när de offentliga upphandlingarna görs. Här kan du läsa mer om asfaltering i Stockholm.

Event – En helhetslösning och marknadsföring för företaget

9 jan 2019

Det som kännetecknar en eventbyrå är att de hjälper företag, föreningar och större sällskap med kompletta event. Det handlar om samordning, planering och genomförande. Därmed skapas ett proffsigt event helt utifrån kundens önskemål. Ibland förknippas det enbart med företagsfester men en eventbyrå har en betydligt bredare kundgrupp.

En eventbyrå i Stockholm väljer att presentera sina tjänster med tre inriktningar vilka är interna event, kundevent och marknadsföringsevent. Det speglar även vad dessa företag primärt jobbar med.

Interna Event – Exempelvis personalfester och teambuildning

Ska företaget ha en stor julfest eller ett jubileumsevent i Stockholm kan något eventbolag kontaktas. Dessa bolag har tillgång till en rad lokaler, kontakter med restauranger, kan boka pyrotekniker osv. I och med att de har så många kontakter i Stockholm blir det även lätt för dem att skräddarsy festen utifrån företagets önskemål. Detta oavsett om det är 20 eller 500 personer som kommer.

Ett vanligt exempel är även Kick-off eller teambuildningsresor. Detta inte sällan i samband med en konferens. Företaget från andra delar av Sverige åker till Stockholm för att där uppleva de unika upplevelserna i huvudstaden.

Kundevent – För att stärka varumärket

Alla företag behöver vårda sina kundkontakter och stärka sitt varumärke. I liten skala kan det handla om marknadsföringsmaterial och gåvor. Men för att träffa sina kunder på ett avslappnat sätt passar ett kundevent absolut bäst. Till viss del liknar det en privat fest men här ligger fokus liter mer på de affärsmässiga relationerna vilket även kan återspegla sig hur eventbolaget bygger upp tillställningen.

Kundevent vänder sig främst mot nuvarande kunder men man ska självklart ta tillfället i akt och tänka på vilka som kan bli kunder i framtiden eller hur kunderna kan presenteras för ett bredare utbud av tjänster.

Marknadsföringsevent – För att hitta nya kunder

Marknadsföring kan ske på en rad olika sätt. En av de vägar som verkligen sticker ut är marknadsföringsevent. Det kan vara en stor tävling som anordnas likväl som att personer klär ut sig till Stålmannen och går omkring i Gamla Stan i Stockholm för att locka till sig uppmärksamheten från tillresande turister.

När en eventbyrå jobbar med marknadsföringsevent handlar det ofta om att hitta det unika och något som påverkar flera olika sinnen. En betydligt mer levande marknadsföring än statisk reklam på en reklampelare eller ”monologen” som sker i Tv-reklamen. Här är det istället en interaktion med personerna som är med på detta event. Interaktioner som skapar en upplevelse och en känsla hos deltagarna. Även om det inte direkt skapar merförsäljning skapar det ändå en positiv känsla för varumärket.

På sajten https://www.popupworks.se kan du läsa om olika varianter på företagsevent.

Framtidens lagerhallar är redan här

3 jan 2019

Varför bygger man inte mer än vad vi gör i Sverige? Frågan är relevant sett till att vår befolkning hela tiden ökar och att vi - framförallt i storstäderna - har en bostadsbrist att ta hänsyn till. Här ska man veta att de flesta städer och kommuner försöker bygga ikapp och att det största fokuset således ligger på bostäder. Men, det behöver inte innebära att allt annat ska stanna av.

En större befolkning kräver mer byggnationer även i övrigt; idrottshallar, offentliga lokaler, lokaler för företag att husera i och använda som lager och så vidare. Att bygga innebär en stor kostnad. Det är det naturliga förklaringen till varför man ser färre byggnationer än vad man skulle vilja se.

En annan handlar om risker. Varför ska man ta risken att bygga någonting nytt om den egna verksamheten kommer att ta skada om en lågkonjunktur inträffar; finns det ekonomiska incitament till varför ett vanligt företag ska bygga en ny lagerhall för att få bättre logistik och kunna utöka den egna omsättningen? Risk and Reward, som det så vacker brukar kallas - men det är lätt att prata om mod då de egna pengarna inte satsas.

Det finns dock andra typer av byggnationer som kan vara värda att testa; byggnationer som inte kostar fullt lika mycket pengar. Ett exempel på detta är så kallade barack-hus där man - till en billig kostnad - kan skapa exempelvis lägenheter eller utrymmen att driva exempelvis förskoleverksamhet i. Det är en beprövad metod som visat sig fungera väldigt väl.

En annan modell är en lagerhall. Man kan redan idag se att fler kommuner och föreningar i Sverige väljer den här kostnadseffektiva lösningen för att tillfredsställa de behov som finns inom idrottens värld. Här handlar det mest om fotboll och tennis, men vi skulle säga att möjligheterna i det närmaste är att anse som oändliga.

Det som är talande för en lagerhall är nämligen att den idag går att isolera på ett sådant sätt att man kan tävla och idrotta oavsett årstid och väderlek. Dessutom kan man addera ventilationssystem som med lätthet möter dagens standard och krav och man kan dessutom också se flexibiliteten som en fördel - en lagerhall går att få i stort sett i vilken storlek som helst.

Vilka idrotter kan fungera i en lagerhall?

Vi skulle se att idrotter som exempelvis padel, ridning, beachvolleyball, volleyball och squash samtliga går att utöva i en lagerhall av dagens snitt. Detsamma gäller exempelvis golf där en range skulle kunna sättas upp och mycket väl fungera i rätt typ av lagerhallar.

En fördel som måste nämnas i samband med detta är att det tar ungefär två veckor att resa en lagerhall. Det gör att man snabbt kan komma igång med den verksamhet man vill bedriva. Stommen blir färdig fort och under detta tåliga skelett så kan man börja addera kött i form av sportgolv och andra detaljer som behövs.

Det behöver inte kosta så mycket att bygga och du som företagare/privatperson behöver inte vänta på att de byråkratiska hjulen ska börja mala hos byggnadsnämnden i den kommun du bor i. Du kan själva skynda på byggtempot i den stad du bor i och därigenom fylla de behov som finns.

Mer info om lagerhallar: http://www.lagerhallar.nu.

Ska du köpa lägenhet på Södermalm? Undvik dessa fallgropar

28 dec 2018

badrum

Det är lätt att vara lite nervös inför ett bostadsköp. Trots allt är det den största affären i livet för många, så det gäller att man inte tar några förhastade beslut. När det gäller en sådan attraktiv stadsdel som Södermalm är det kanske extra viktigt att vara kritisk. Detta i synnerhet om priset är lågt och läget inom stadsdelen är mycket bra. Då gäller det att granska lägenheten och föreningen på djupet.

Badrummet

En badrumsrenovering kan bli kostsam. Det gäller således att så tidigt som möjligt granska om detta kan behövas. En badrumsrenovering är inte bara passande om du ser att badrummet inte är särskilt snyggt – och just det märks snabbt på visningen. En badrumsrenovering kan också behöva göras om det finns några skador i rummet. Det kan till exempel handla om mögel eller fuktskador.

Innan du lägger ett bud bör du testa att spola i kranen och i duschen. Testa trycket och känn både på kall- och varmvatten. Håll också utkik efter skadedjur, vars spår ofta syns i just badrummet. Främst kan det upptäckas i form av mörk spillning efter löss och kackerlackor.

Vattenskador kan du upptäcka på flera olika sätt. Om det finns en plastmatta kan ett tecken vara att den börjar bukta vid golvbrunnen. Ett annat tecken är unken lukt. Se upp! I sådana fall krävs omfattande reparationer och möjligen en badrumsrenovering – vilket kan bli riktigt dyrt. Vi rekommender att du anlitar en våtrumscertiferad hantverkare för detta svåra jobb, exempelvis badrumsrenoveringsödermalm.com.

Fotografera

En visning går ganska snabbt. Åtminstone känns det ofta så. Ladda mobilen och var beredd på att ta foton under visningen. Då glömmer du inte småsaker och kan gå tillbaka och granska lägenheten noggrant. Har du en äldre mobil kan det vara en idé att ta med en riktig kamera, så att du kan zooma in på detaljer. 

Tänk bort det som kan ändras

En badrumsrenovering är ett omfattande projekt. Att byta tapeter eller golv är det inte. Just tapeter och golv är två saker som du egentligen kan tänka bort under visningen. Det går ganska snabbt och är inte alltför dyrt att byta just detta. Skicket på badrum och kök, planlösning och storlek på rum är saker som är desto svårare (eller dyrare) att förändra.

Prata med föreningen

Har du hittat en lägenhet på Södermalm med en väldigt låg avgift? Om avgiften är en stor bidragande faktor till att du köper, bör du be om att få se föreningens årsredovisning. Titta på hur stora skulder som finns, och om de intäkter de får in faktiskt kan täcka deras kostnader.

Något annat att granska är räntan. Är den nuvarande räntan låg i förhållande till hur det i övrigt ser ut på marknaden? I sådana fall kan det finnas en stor risk att räntan behöver höjas om den blir föremål för omförhandlingen. Som följd kommer troligtvis att avgiften att höjas i sådana fall.

Att köpa lägenhet på Södermalm är en dröm för många. Ha inte för bråttom – utan låt det ta sin tid.

 

 

Så väljer du rätt leverantör av städtjänster

19 dec 2018

Det finns några praktiska saker som du bör tänka på innan du som företagare bokar en utomstående städfirma som ska sköta städningen på ditt företag. Till att börja med bör du ta referenser av den firma du tänker anlita. Det är lätt att mest tänka på kostnaderna, du har troligen redan beställt olika offerter och valt utifrån dessa. Men kolla vilka referenter som är beredda att gå i godo för att städfirman är bra.

Det här är ett bra sätt att få koll på att du har tänkt rätt vid valet av städtjänster. Många städfirmor, kanske till och med de allra flesta, är bra i dag på att leverera städservice. Men vilken service handlar det om? Är det samma för alla städfirmor?

Sedan både efterfrågan och utbud av städtjänster har ökat har en del firmor som säljer städhjälp specialiserat sig på just företagskunder, medan andra städföretag är särskilt inriktade mot privata kunder. Som företagare är det bättre att anlita en firma som är duktig på att leverera städtjänster till just andra företag.

Städtjänster i professionell miljö

Det är såklart skillnad på att städa ett hem jämfört med ett kontor, en affärslokaler eller andra rum som är ämnade för yrkesverksamma människor. Städfirmor som har koll på städtjänster för företag förstår att deras service måste gå hand i hand med företagets förutsättningar. Det kan handla om allt från vilken tid på dygnet ni behöver städhjälp till vilken hänsyn som måste visas på vissa avdelningar och hur städpersonalen ska prioritera sina uppgifter på plats hos er.

Många städföretag har i dag möjlighet att erbjuda tilläggstjänster utanför själva kärnverksamheten som förstås är städningen. Personal på en städfirma kan ibland gör enklare jobb som tidigare räknats som typiska vaktmästarsysslor. Ta fram papper till skrivare, fixa fruktkorgar, ladda kaffemaskiner och så vidare. För dig som företagare kan den här hjälpen lösa många små praktiska stötestenar för dig och personalen. Städfirman kan bli som ett smörjmedel för er på jobbet. Om du till exempel betalar städfirman för att deras personal ska hålla snyggt i köket och plocka ur diskmaskinen på morgonen så har du och personalen direkt ett ämne mindre att bråka om på kafferasten.

Det är precis därför du ska ta reda på vilka städfirmor som är vana att jobba mot just andra företag. Städfirmor som riktat in sig på just arbetsplatser har större kunskap och förståelse för hur de kan hjälpa dig i vardagen. Genom att ta kontakt med en specialiserad städfirma kanske du upptäcker att det finns fler tjänster som du vill ha hjälp med av firman. Det handlar om små men viktiga uppgifter som lätt faller mellan stolarna. Det kan handla om allt från att städa firmabilarna till att bära ut gammalt kontorspapper till återvinningen.

Vilka nöjen finns det i Stockholm?

17 dec 2018

När man flyttar till ett nytt ställe, som Stockholm, och kanske bara varit i staden vid några enstaka tillfällen, då känner man inte riktigt till allt som finns att få tag i, i Stockholm. Har man väl bestämt sig för att flytta till en ny stad, och lämna den stad man bor i, är det som oftast ett stort steg. Förutom det basala att skaffa sig ett nytt arbete, skola och dagis (om man har en familj) och en ny bostad, är det även vissa andra servicetjänster som man behöver bekanta sig med.

Det gäller hitta till alla nya ställen

Vilket vårdcentral, tandläkarmottagning och allmänna tjänster som bibliotek och kommunala tjänster finns det? Vart ska man gå för att köpa en ny hammare, skrivmejsel och annt sådant som man kan behöva för att få möbler, tavlor och annan inredning på plats i den nya bostaden? Var finns den lokala biografen? Den närmaste livsmedelsaffären och puben? 

När det kommer till nöje och annat som kan roa en, finns det många sådana nöjen som man kan ta del av. Här finns nöjen av olika slag som man kan ta del av. Vi utgår från januari 2019 och framåt.

Dessa nöjen kan du ta del av under 2019

  • Gillar man trolleri kan du ta med barnen på Tobbe Trollkalrs jubileumsshow den 26 januari.
  • Så kan man gå på Charlotte Perrellis konsert på Rival den 30 januari.
  • Gillar man dans, besöker Ali Chahrour Dansens Hus den 30 januari.
  • Gillar du Magnus Uggla kan du ännu se honom på Göta Lejon den 1 februari.
  • Den 5 mars 2019 kommer en konsert med Andrew Lloyd Webber hållas på Cirkus i Stockholm.
  • Den som gillar Cher kan gå på Friends Arena den 17 oktober.

Vill du hellre aktivera dig och göra något nytt, som att gå en stadsvandring och lära känna Stockholm lite bättre, kan du följa med i en stadsvandring i Gamla stan. Då går du med en guide som berättar en hel del om Stockholms stads historia och vad som finns att berätta om Gamla stan och de olika hus som finns där. Det finns så många olika muséer som är öppna för besök, de största är Nordiska muséet och Vasamuséet på Djurgården, förutom Skansen som är ett levande museum hela året runt. Vill du se svensk och internationell konst kan du gå till Nationalmuséet vid Strandvägen, Östasiatiska och Moderna muséet på Kastellholmen.

När du vill prova på nya mat och dryck

Om du är intresserad av mat och dryck finns här så gott som nästan hela världens mat att tillgängligt i Stockholm; vad sägs om afrikansk mat, indisk, pakistans, japansk, koreansk, kinesisk, libanesisk och marockans mat? Här finns naturligtvis vanlig svensk husmanskost och italienskt, franskt och spansk mat. Vill du hellre prova på viner och lära dig mer om viner, rekommenderas vinprovning i Stockholm.

Jämföra pris på flyttstädning

5 dec 2018

Att flytta kan både vara roligt, spännande och förväntansfullt. Men det gäller knappast den flyttstädning som uppkommer. Vissa väljer att bita i det sura äpplet och städa själv. Andra köper in tjänsten från ett städföretag. Eftersom priserna varierar ganska mycket mellan de olika företagen bör offerter tas in från flera olika håll. Ett sätt att göra detta är använda tjänster på nätet som sammanställer offerter utifrån kundens önskemål.

Skapa förfrågan och välj tjänst

Det finns flera webbaserade tjänster som ger liknande tjänst. I korta drag handlar det om att du som kund får in svar/offerter från flera städföretag utan att behöva kontakta alla själv. Det underlättar därmed själva processen då enbart en förfrågan skickas in – och många svar ges. Om du exempelvis bor i Sollentuna och vill boka flyttstädning kan du gå in på någon av dessa webbplatser. Ofta erbjuds offertjämförelser från flera olika tjänster så som att tapetsera hemmet, flyttstädning eller rensa ogräs. Därmed är första steget att välja vilken tjänst som önskas.

Beskriv dina behov

Nu beskriver du hur stor yta som ska städas vilket därmed ligger till grund för hur mycket flyttstädningen kommer att kosta. Om du bor i en bostad på 150 kvadrat kan du däremot välja att städa 50 kvadrat själv och på så sätt få ner priset något. Då anger du enbart 100 kvadrat i förfrågan. Det brukar även finnas möjlighet att beskriva själv vad man vill hjälp med i det fall som speciella önskemål finns.

Vill du ha hjälp med mer?

Det är inte ovanligt att en person som vill ha hjälp med flyttstädning också vill ha hjälp med flytthjälp, husbesiktning eller kanske renovering av den nya bostaden. En del av dessa tjänster ger därför dig möjligheten att välja tilläggstjänster som gör det enklare att boka flera tjänster på en och samma gång.

Var bor du?

Sista steget är att ange var flyttstädningen ska ske, i detta fall i Sollentuna. Sista steget är att fylla i kontaktuppgifter. Här kan du läsa mer om en firma som arbetar med flyttstädning i Sollentuna.

Offerterna kommer

Det som nu sker är att hela denna förfrågan skickas ut till flera städföretag i Sollentuna. Med andra ord de företag som är inkopplade på denna tjänst. När de får en förfrågan skapar de en offert och skickar ut. Som privatperson kan man alltså fritt använda dessa tjänster för att snabbt få in offerter från flera företag inom en viss bransch. Detta utan att själv behöva ringa, maila eller på annat sätt kontakta företagen.

Flytta från studentlyan

23 nov 2018

Har du pluggat i Linköping och är på väg att prova vingarna på någon annan plats i landet? Många som gått en utbildning väljer att flytta tillbaka till hemkommunen, medan andra söker sig till Stockholm eller någon annan större stad där chanserna att få ett jobb inom det man utbildat sig till är större. I Linköping, där många studerar tekniska och medicinska utbildningar, är det senare alternativet vanligt.

Efter att ha levt ett relativt bekymmersfritt studentliv kan det vanliga vuxenlivet tyckas svårt att få ihop. Man ska fixa nytt jobb, ny lägenhet och kanske även nya vänner i den nya staden och förhoppningsvis till slut även någon man kan bilda familj med. Men allt brukar lösa sig, bara man tar en sak i taget. Det första steget är flytten.

Det administrativa är det stora arbetet

I en studentlägenhet har man antagligen inte samlat på sig alltför många prylar, och en flytt brukar vara ganska lätthanterlig. Det som brukar ta tid är allt det administrativa arbetet, som att organisera vänner och familj som kan hjälpa till med flytten, eller att anlita en flyttfirma. Vill man bära själv med hjälp av vänner måste en flyttbil bokas så snart som möjligt. Eftersom en flytt från Linköping ganska ofta innebär en flytt till någon annan stad, rekommenderar vi att anlita en flyttfirma, så slipper du köra tillbaka flyttbilen till Linköping när flytten är klar. Alternativet är att boka av en uthyrare som accepterar återlämning på annan ort.

Adressändring, försäkringsbolag, elbolag och mycket annat måste du också tänka på. Det kan vara en bra idé att i god tid ha klart för dig vad som gäller till exempel angående el, bredband och försäkringar, så att du inte måste ägna tid åt det när du väl flyttat in. Glömmer du till exempel att teckna elabonnemang kan det hända att du inte kan tända lamporna i den nya lyan på flyttdagen.

Boka städfirma för flyttstädningen

Flyttar du från Linköping bör du ta hjälp av en städfirma som kan flyttstäda studentlägenheten åt dig. På så sätt slipper du åka tillbaka till Linköping och göra det när flytten är klar. Allt du behöver göra är att överlämna nycklarna till städfirman, som sedan kan överlämna dem till hyresvärden. Kraven på flyttstädning är lika hårda som till en vanlig lägenhet, och att åka hela vägen tillbaka till Linköping och ägna en halv dag åt att städa kan kännas stressigt och onödigt.

En studentlägenhet är ju dessutom oftast så liten att det oftast inte kostar mer än någon tusenlapp efter RUT att låta en städfirma göra jobbet. Då får du dessutom ett perfekt resultat som både värden och den som flyttar in i lägenheten kan vara nöjd med. I Linköping finns många städfirmor som erbjuder flyttstädning åt studenter. Ofta finns förmånliga erbjudanden att ta del av för studenter, så det kan vara värt att kolla runt lite.

När flyttlasset går

Flyttdagen är en stor dag, när studenttillvaron är över och det ”verkliga” livet börjar. För att göra övergången så smidig som möjligt är det första steget en stressfri och harmonisk flytt. Ett bra sätt att åstadkomma det är att ta hjälp med flyttstädningen. Samtidigt som flyttlasset rattar ut på E4 på väg mot nya äventyr, jobbar en professionell städfirma i Linköping med att få din gamla studentlya i toppskick i väntan på nästa unga student som ska möta universitetslivet. Cirkeln är sluten. Här kan du läsa mer ifall du är intresserad av en flyttstädning som du kan anlita i Linköping: http://www.flyttstädninglinköping.biz.

Så hittar du din snickare i Stockholm

15 nov 2018

Är du på väg att flytta till Stockholm? Det är många som är det. Det sägs att det kommer en hel busslast med nyinflyttade till Stockholm varje dag. De flesta bussar rymmer ju 25-30 personer. Det är många som flyttar in, och Stockholm växer ständigt. Alla som flyttar till Stockholm behöver lära sig var alla nya platser finns. För många som har flyttat hit handlar det om att lära sig hitta i en storstad. Hitta nya affärer, nya skola och förskola, om man har barn. Lära sig var vårdcentral och tandläkare finns. Har man flyttat in och blivit villaägare handlar det ofta om att hitta byggvaruhus och kanske snickare i Stockholm.

I vanliga fall brukar man kunna hitta duktiga snickare och målare, och andra hantverkare genom att fråga släkt och vänner och framför allt grannar om duktiga hantverkare, men känner man ännu inte sina grannar, kanske man inte frågar om sådant i första hand. Man vet ju inte vad grannarna tycker är bra snickare, till exempel. Då är det viktigare att hitta en duktig snickare på annat sätt. Här går vi igenom några bra saker att tänka på för att hitta rätt snickare till sin renovering till villan i Stockholm.

Börja med att googla snickare Stockholm

Googla "snickare Stockholm" för att få några bra namn som du kan undersöka om de är bra eller inte.

Be om offert och referenser – och kontrollera dem

När du väl har fått några bra namn och kontaktuppgifter kan du ta kontakt och be om offert och referens. Glöm inte att kontrollera upp dem.

Har de utbildning och certifikat?

Har de rätta utbildningarna? Många tar det för givet, men så är inte alltid fallet. Och har de inte rätt utbildning kan man knappast förvänta sig att de gör snickerijobbet efter branschregler.

Är de erfarna?

Om snickarna är erfarna kan de vara felxibla och hitta på bra lösningar. Vill man till exempel ha en snickrad möbel på plats, kan en snickare hjälpa till med det.

Arbetar de på ett miljövänligt sätt?

Alla bör ju arbeta så miljövänligt de bara kan. Det gäller även snickare som man anlitar. Då kan det vara bra om de till exempel väljer att arbeta med miljövänliga byggmaterial, färger, lim och annat. Det som är bra för miljön är samtidigt bra för människor. Vill man slippa få allergiska utbrott kan det vara bra just att välja miljövänliga produkter när man bygger och renoverar.

Läs mer om du har behov av en snickare i Stockholm på: http://www.snickarestockholm.biz.

Vad kostar golvslipning i Stockholm?

8 nov 2018

Behöver golven i lägenheten slipas? Då är det bästa att anlita proffs för jobbet. Att slipa golv själv är ett ganska krångligt och framför allt dammigt och högljutt arbete, som kräver stor noggrannhet. Är du händig och van att hantera stora maskiner kan du naturligtvis klara av det, men för normalkonsumenten rekommenderar vi att man tar kontakt med en bra golvslipningsfirma i Stockholm. Frågan du ställer dig då är naturligtvis hur dyrt det blir.

Inte mycket dyrare än resten av landet

Visst är priserna på varor och tjänster generellt högre i Stockholm, det gäller även hantverksuppdrag som golvslipning. Men även om efterfrågan och lokalhyror pressar upp priserna i Stockholm råder samtidigt stor konkurrens om jobben, så det går alltid att hitta firmor i Stockholm som erbjuder bra priser på golvslipning. Det gäller bara att försäkra sig om att de är seriösa och duktiga.

Hur man hittar en bra golvslipningsfirma

För att hitta en bra golvslipningsfirma kan man ju alltid börja med att höra sig för i bekantskapskretsen om någon har en bra firma att rekommendera. Att söka efter firmor på konsumentsajter är också en god idé. Många golvslipningsfirmor i Stockholm har egna hemsidor där man kan läsa sig till priserna och själv göra jämförelser. Det viktigaste är att du väljer ett företag som rekommenderas av tidigare kunder och som verkar ha ett gott rykt i branschen. En sökning på ett firmanamn avslöjar gaska fort huruvida en firma har ett bra rykte eller inte.

Sedan är det så klart också viktigt med ett bra bemötande och ett intresse från firmans sida. En bra golvslipare tar sig tid att komma ut och inspektera golven innan man lämnar en offert, för att det ska blir rätt från början. Vissa golv går dessutom lättare att slipa än andra. Se alltid till att du får ett fast pris för golvslipningen så att kostnaderna inte skenar iväg.

Snittpris för golvslipning i Stockholm

Så vad kostar då en golvslipning i Stockholm? Ett generellt snittpris för golvslipning inklusive ytbehandling med lack brukar vara ca 200 kronor/kvm, inklusive moms och med ROT-avdrag. Priset stiger om du i stället för lack vill ha till exempel hårdvaxolja eller pigmentering. För ett vardagsrum på 20 kvm kostar en golvslipning inklusive lackning alltså 4000 kronor. Vill du ha alla golv i lägenheten slipade och ytbehandlade går det dessutom oftast utmärkt att komma överens om ett fast pris där priset per kvadratmeter blir lägre.

Det går naturligtvis att hitta både billigare och dyrare golvslipningsfirmor i Stockholm. Det är inte säkert att en billigare firma är sämre, men om priset nästan är för bra för att vara sant finns det så klart anledning att vara lite misstänksam. Likaså är ett högt pris ingen garant för att golvslipningen blir fantastisk, men om många människor rekommenderar firman kan du nog vara ganska säker på att du kommer att bli nöjd.

Välj med både hjärtat och plånboken

När allt kommer omkring handlar det om att välja en firma man känner förtroende för, till ett pris man tycker känns rimligt. Det gäller alltså att leta noggrant, och att jämföra firmor med varandra. I Stockholm med sitt stora utbud av hantverksfirmor är detta inte komplicerat, men det kan ta lite tid. I slutändan är det dock alltid värt det. Här kan du läsa mer om golvslipning i Stockholm.

När du behöver en städfirma för hemstädning i Nacka

7 nov 2018

När man flyttar är det många saker som är nya. Har man inte bott i Stockholm förut, är det många bitar som ska falla på plats. Man ska inte bara hitta det där nya jobbet, utan man ska hitta sin nya frisör, nya apotek, vårdcentral, tandläkare och allt annat som man kommer att behöva på den nya platsen som man har flyttat till. Här ger vi därför tips på hur du hittar allt som du kan behöva för att hitta alla nya serviceplatser.

Hitta tandläkare, vårdcentral och apotek

Bästa sättet att hitta både tandläkare, vårdcentral och apotek är att antingen googla "tandläkare Nacka", "vårdcentral Nacka" och "apotek Nacka", eller leta i vårdguiden.se. Det är meningen att man ska lista sig på en vårdcentral, och att välja vårdcentral är inte det lättaste. Ofta har man en eller två att välja mellan som finns centralt i Nacka. Om du är osäker vilken som är bäst är det bara att läsa omdömen om kan finnas om dem på nätet. Och är du missnöjd med den ena av dem, är det bara att byta till den andra, eller varför inte välja en som är nära där du jobbar? Ibland kan det vara bättre att ha en som är nära arbetsplatsen.

Hitta skola och dagis

Har man barn är skolan och dagiset viktiga att välja för sina barn. På Nacka stads hemsida finns all information om de olika skolor som finns i staden. På nacka.se hittar du den informationen. Där hittar du även kontaktuppgifter. Ta kontakt och be om att få komma på besök innan du bestämmer dig. På så sätt kommer du att kunna gå dit och få en uppfattning om hur de olika skolorna är. Välj sedan den som du tycker är bäst.

Hitta hemstädning i Nacka

Många barnfamiljer och äldre personer som behöver en extra hjälp med hemstädningen i Nacka kan hitta sin städfirma genom att googla "hemstädning Nacka". Efter det är det bara att ta kontakt med dem, be dem komma och provstäda. Med Rut-avdraget kan du sänka kostnaderna för hemstädningen med till och med hälften.

Många har provstädning för en lägre summa och för ett begränsat antal timmar. Varför inte prova någon sådan? Är du sedan nöjd med dem är det bara att be dem återkomma och städa varje eller varannan vecka. Anlita få ett som har kvalitetsgaranti och som har uppföljande kvalitetskontroller. Här kan du läsa mer om en sådan städfirma:http://essplus.se.

Att jobba i möbelaffär i Stockholm

3 nov 2018

Att jobba som försäljare i en möbelaffär passar den som tycker om att träffa och prata med nya människor och kan tänka sig att hjälpa dem att hitta rätt typ av möbler utifrån smak och intresse. Det finns ju en rad olika typer av möbelaffärer, allt ifrån stora möbelvaruhus till små nischade specialbutiker, men det de har gemensamt är att de dels är en utställningslokal för olika typer av möbler och dels en försäljningsplats. När det gäller möbler handlar det ju inte bara om hur de ser ut, utan också hur de känns, så det är viktigt att kunderna känner sig välkomna att provsitta och provligga möblerna.

Kunskap och intresse gör en bra försäljare

Som försäljare i en möbelaffär bör man så klart ha ett stort möbelintresse men även goda kunskaper om möbler, inte bara om modeller och tillverkare utan även om tillverkningsmetoder och material och varför de använts. Ju mer man kan berätta om en möbel, desto lättare blir det att sälja den. Att själv vara engagerad och personlig ökar bara kundernas köplust och hjälper dem att göra rätt val.

Stor variation i Stockholm

I Stockholm finns det en möbelaffär för varje smakinriktning. Fokus ligger naturligt nog på svensk och nordisk design, men hela världen finns representerad i många möbelaffärer i Stockholm. Dessutom finn sju alla underbara antikaffärer, med möbler som kan vara flera sekel gamla. Är du intresserad av möbler, ch nyfiken på hur det skulle vara att arbeta som försäljare i en möbelaffär, varför inte ta en tur genom Stockholms möbelaffärer, insupa atmosfären och prata med butiksinnehavare och personal. Säkert går det att få många värdefulla tips, och kanske de rent av finns en ledig plats någonstans, eller behov av extrahjälp.

Utbildning är inte allt

Vill man jobba i möbelaffär är det så klart alltid meriterande med en utbildning inom handel, men det är långt ifrån alltid ett krav. Viktigare är att du är rätt typ av person, samt så klart att du är genuint intresserad och har goda kunskaper om möbler och design. Ju mer nischad och smal en butik är, desto viktigare blir det att personalen är engagerad och påläst. Att köpa en soffa eller ett bord för flera hundra tusen kronor är inget lätt beslut att ta, och man vill så klart bli hjälpt av någon som verkligen vet vad hen pratar om.

Bra försäljare växer inte på träd

Att jobba i en möbelaffär i Stockholm är att vara säljare, designhistoriker och gallerist i ett. Attt jobba på Ikea klarar de flesta, men i mindre möbelaffärer inne i stan gäller det att man sticker ut och kan fånga intresset hos kunderna genom att vara trevlig och påläst. Genom kunskap och humor kan en bra försäljare levandegöra möblerna och göra dem mer attraktiva, egenskaper som inte alltid går att läsa sig till utan snarare är en del av ens personlighet. Kort sagt krävs det där lilla extra, som inte alla har. Men kanske har du det?

OVK säkerställer god ventilation i Stockholm

28 okt 2018

Enligt plan- och bygglagen måste en byggnad i vilken det vistas människor undergå en OVK-besiktning med jämna mellanrum. Vissa undantag finns för en- och tvåvåningshus med särskilda typer av ventilation, men i de flesta byggnader måste OVK göras. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och innebär att en certifierad kontrollant går igenom en byggnads ventilationssystem för att undersöka om det fungerar som det ska.

Vilka byggnader omfattas?

För flerfamiljshus, kontorslokaler, skolor, förskolor och liknande, måste en OVK-besiktning utföras vart tredje år. Kontrollen ska utföras av en certifierad OVK-kontrollant. Det kontrollanten i huvudsak tittar på är tre saker: Först och främst att det finns tillräckligt med drag i ventilationen, att den fungerar som den ska och inte är underdimensionerad. Vidare kollar kontrollanten att skötselanvisningar och instruktioner för systemet finns lätt tillgängliga. Slutligen kontrollerar han också att det inte finns några föroreningar i systemet.

Smuts och föroreningar vanligt

Det sistnämnda är ett av de vanligaste felen som upptäcks vid ventilationsbesiktningar i Stockholm. Det är mycket vanligt att smuts upptäcks i fläktar och kanaler, något som så klart påverkar ventilationen och leder till mindre drag. Det är inte heller ovanligt att ventilationssystemet inte presterar så bra som det var dimensionerat för att göra när huset byggdes.

Protokoll till kommunen

Alla anmärkningar som kontrollanten gör ska sammanställas i ett protokoll som dels ges till fastighetsägaren, dels skickas in till byggnadsnämnden i kommunen, som är tillsynsmyndighet. Fastighetsägaren måste genast åtgärda de fel och brister som upptäck, vanligen inom en sexmånadersperiod.

Fastighetsägaren skyldig att se till att OVK-besiktning utförs

Om allt är godkänt utfärdar kontrollanten ett intyg som ska sättas upp väl synligt i fastigheten. Oftast sitter det i trapphuset innanför porten när man kommer in i en fastighet. På intyget ska stå när senaste besiktning gjordes, vad resultatet visade och när nästa besiktning ska ske.

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att regelbundna OVK-kontroller sker. Hur väl han i sin tur sköter det övervakas av Stockholms byggnadsnämnd, som kontrollerar att alla fastigheter skickat in protokoll om utförda besiktningar.

Ventilationen blir allt bättre i Stockholm

Genom att lagstifta om OVK har staten sedan införandet 1991 sett till att kvaliteten på inomhusluften stigit avsevärt inte bara i Stockholm utan i hela landet. En god inomhusmiljö är av stor vikt för att vi ska hålla oss friska. I Stockholm tillbringar vi den mesta delen av vår tid inomhus och det säger sig självt att vi inte kan ha dålig luft att andas. Dålig luft gör oss sjuka och trötta gör att vi tappar koncentrationen. Det ligger därför i allas vårt intresse att det görs regelbundna OVK-besiktningar i husen där vi bor, arbetar och där våra barn går i skola och dagis. Här kan du läsa mer om kontroller för ventilationen som du kan få i Stockolm.

Här hittar du flyttfirmorna (Fokusområde Upplands Väsby)

22 okt 2018

Det finns många olika sätt för att hålla nere priset vid en flytt. Men den absolut viktigaste punkten är att ta in offerter från flera olika flyttfirmor. Prisnivåerna kan nämligen skilja väldigt mycket vilket flera jämförelser visat. Men för att kunna ta in offerter behöver man hitta mer än en enda flyttfirma. Var hittas de då?

Hitta.se

Hitta.se kan sägas vara den digitala varianten på den tjocka telefonkatalog som förr i tiden fanns i alla hem. Här hittas telefonnummer och adresser till företag och privatpersoner över hela landet. Det går även att söka efter specifika företag på flera olika sätt. Den som söker med orden ”Flyttfirma Upplands Väsby” kommer få fram sju företag som erbjuder flytthjälp.

En del vänder sig däremot enbart till företag och har fokus på kontorsflytt eller att erbjuda tjänster som stadsbud och transport. Men sedan kvarstår ett par företag. Att använda Hitta.se är ett bra sätt att få kontaktuppgifter så att en större jämförelse av företag kan ske och du lättare hittar den flyttfirma som erbjuder lägst pris.

Offerttjänster

Offerttjänster erbjuds av flera olika företag. Det handlar om att de knyter kontakt med många flyttfirmor och att dessa sedan får offertförfrågningar när en kund önskar detta. Kortfattat så handlar det alltså om att kunden skriver in sina önskemål på företagets hemsida (där offerttjänsten finns tillgänglig). Sedan skickas förfrågan automatiskt ut till den flyttfirma som samarbetar med dem. Det kan i vissa fall handla om 2 - 3 stycken men lika gärna om 10 - 12 st. Allt beroende på vilken stad som tjänsten erbjuds och hur populär offertjänsten är.

Det finns ett par offerttjänster som erbjuder jämförelser på flyttfirmor i Upplands Väsby. Däremot är det inte säkert att en flyttfirma som har samarbete med en offerttjänst även hittas hos en annan. Det kan alltså finnas en fördel att använda flera tjänster. Det uppstår ändå inte någon kostnad för dig som kund.

Google

Google kanske är den snabbaste och enklaste vägen. En sökning tar någon sekund och sedan visas Google Maps med adresser över flera passande företag i närheten. Utöver det finns annonser från lokala företag samt ett sökresultat som presenterar många passande företag.

Kom däremot ihåg att en liten flyttfirma inte alltid har råd eller tid att synas på Google. Det är inte ens säkert de ens har optimerat sin hemsida för att synas på sökfraser som Flytt, Flytthjälp, Flyttfirma och just mot Upplands Väsby.

Men genom att kombinera Google, Offerttjänster och Hitta.se kan man få ihop ett större utbud av företag som sedan kan lämna offert på flytten.

Här finns en flyttfirma som jobbar i bland annat Upplands Väsby.

Hitta din hantverkare i Täby!

18 okt 2018

Ska du flytta till Stockholm? Är du en lycklig ny ägare av en villa eller lägenhet i den attraktiva förorten Täby? I så fall ska du fortsätta läsa här. Som ny stockholmare (alla är stockholmare som har bestämt sig för att flytta hit) är det en bra och behändig sak att hitta de hantverkare som man förr eller senare kommer att behöva anlita för sin villa eller lägenhet. Alla som har en villa eller en lägenhet märker att man snart kommer att behöva anlita hantverkare som kan hjälpa en. Det behvöer man om man nu inte råkar vara händig själv, eller är hantverkare själv.

Hus slits ut, liksom lägenheter. Även om köket ser nyrenoverat ut den ena stunden, är det snart gammaldags, åtminstone efter 20-30 år. Husets fasad måste renoveras, taket lagas, hängrännor och stuprör ska rensas, trädgården fixas och så vidare och så vidare i det oändliga. Ska man få tag i en bra hantverkare måste man antingen fråga någon som kan tipsa en och en duktig hantverksfirma.  Känner du inte till någon som kan rekommendera dig någon som är duktig bör du leta upp en på egen hand. Här kommer några tips om hur du kan hitta en som är duktig:

1. Googla "målare Täby"

Om du inte känner någon som kan rekommendera dig någon målare kan du googla "målare Täby" för att få tag i en målare som arbetar i Täby. Varför är det så bra? Du betalar för målarens resor till och från din bostad. Arbetar hon eller han nära din bostad blir inte resorna så dyra. Arbetskostnaderna är avdragsgilla upp till som mest 30 procent och som mest 50.000 kronor per år och per person. Det är inte resorna.

2. Referenser och omdöme

Om du inte vill anlita en hantverkare som du inte är nöjd med bör du alltid kontrollera refernser och omdömen om den personen. Be om att få referenser. Det borde alla kunna ge dig, om det inte är så att de nyss har startat företaget.

3. Kollektivavtal

Har de kollektivavtal? Det är viktigt för det visar i så fall att de är måna om sin personal. Personal som får riktig lön och sjukersättning och pension, gör ett bättre jobb än de som måste arbeta under hemska förhållanden.

4. Ansvarsförsäkring

Har företaget ansvarsförsäkring, innebär det att de tar ansvar för om det händer något på arbetsplatsen (hemma hos dig) och sådant ska inte kund stå för.

5. Nöjd-kund-garanti

Har de en nöjd-kund-garanti, visar det att de är noggranna och vill att kunder ska bli nöjda. Ta dem! Här kan du läsa mer om duktig målare i Täby.

← Äldre inlägg