Ska man göra en adressändring för dödsbo?

Om någon nära anhörig avlider så flockas en mängd olika frågor som måste besvaras. En av dessa gäller om man ska göra en adressändring för dödsbo? Det ska man göra. Efter ungefär en vecka då dödsfallet registrerats i folkbokföringen så erhåller man, från Skatteverket, en fråga om man vill göra en ändring av adress för dödsboet. Väljer man att göra det så skickar man - som exempelvis delägare i dödsboet - ett skriftligt svar till närmaste Skattekontor där man delger den nya adressen.

Viktigt att poängtera gällande detta är dock följande: Skatteverket kommer inte att informera om den nya adressen för dödsboet till andra myndigheter. Likaså kommer all annan post fortfarande att hamna på den adress där den avlidne är folkbokförd. Du måste alltså själv kontakta andra myndigheter och exempelvis adressändring.se för att få post och information eftersänd till den nya adressen.

En checklista i samband med ett dödsfall

Eftersändning av post och anmälan om adressändring för ett dödsbo är en av de saker som måste göras i samband med att en nära anhörig avlider. Det finns emellertid några saker till som även de behöver tas itu med. Vi tänkte göra en liten uppräkning av dessa här nedan, men innan dess så ska vi även säga att dessa, mer praktiska frågor, går att få hjälp med.

Är man mitt uppe i en sorgeprocess så måste man få tid att läka och verkligen sörja. Då kanske sådana här detaljer inte är det första man tänker på- eller vill göra. Det är dock något som måste skötas om och som ett tips så kan det vara lättare att hjälpas åt och dela upp dessa saker mellan sig snarare än att på egen hand ombesörja allting. Ensam är definitivt inte stark i en tid av sorg.

  • Information och begravning. Den första punkten handlar om att informera om dödsfallet. Därefter så ska man också börja planera för begravningen. Den ska ske inom en månad efter dödsfallet. Här kan man ta hjälp av en begravningsbyrå och låta dem sköta det praktiska - utifrån de egna önskemål man delger denna.
  • Se över hemmet. Om den avlidne haft husdjur så måste beslut fattas om dessa. Man ska även exempelvis tömma kyl- och frys, se till att inbrottssäkra - i den mån det är möjligt - och sänka värmen. Utöver detta kan man samla in alla reservnycklar. Ett annat tips är att se om den avlidne ägde en bil och var i så fall denna finns parkerad. Tyvärr är det inte ovanligt att se att parkeringsböter kan hopa sig.
  • Säg upp: Alla försäkringar, abonnemang, sophämtning, elavtal och så vidare. Passa även på att avsluta konton på olika sociala medier.
  • Kontakta: Banken till den avlidne och avsluta eventuella autogiron. Samla alla räkningar och viktiga dokument i en pärm och se till att öppna den post som kommer - detta gäller även den som kommit till den nya adressen. Dubbelkolla med jämna mellanrum så att inga brev kommit till den gamla bostaden. Makulera id-handlingar - pass, körkort och id-kort.
  • Inom tre månader ska bouppteckning vara registrerad och ni ska ha genomfört ett arvskifte och delat arvet. Här ska även alla konton och avtal vara avslutade.
  • Finns exempelvis hjälpmedel och mediciner så ska dessa återlämnas. Medicinen kan återlämnas till ett vanligt apotek och hjälpmedlen ska lämnas därifrån de lånades.

Där hade vi några av de mer praktiska saker som ska göras tätt inpå ett dödsfall. Det finns fler detaljer som tillkommer, men då först senare och då handlar det om att kontakta mäklare samt avsluta olika medlemsskap i diverse föreningar. Det har man mer tid till att göra och därför låter vi den biten vara.

14 Sep 2020