Hur många invånare har Stockholm?

Sedan slutet av 80-talet så har Stockholm haft en stadig ökning av invånare och det är något som även ser ut att fortsätta in i framtiden. Ett exempel: man säger att det dagligen flyttar in ungefär 46 personer till staden; en siffra som rent procentuellt förvandlar Stockholm till den snabbast växande staden i Europa.

Men vilka är då invånarna som bor i vår huvudstad – och: hur många är det? Vi börjar med den lätta frågan: Stockholm har idag ungefär 900.000 invånare och man ökar dagligen på denna höga siffra med 46 personer – detta enligt Stockholm.se. Därifrån ska vi även hämta lite intressant statistik för att svara på den första frågan – vilka är dessa invånare?

Här kommer några intressanta fakta om den genomsnittlige Stockholmaren!

  • 90% bor i lägenhet och 10% bor i småhus eller i villa. Av dessa 90% så äger 55% sin bostad medan 45% bor i hyresrätt.
  • Dina blivande grannar kommer förmodligen lyssna om du ropar följande namn: Lars, Alexander, Axel, Nils eller Hugo. Detta givet att grannarna i fråga är manliga och dessa namn var de vanligaste 2013.
  • Kvinnliga grannar och osäker på vad de heter? Prova: Anna, Julia, Elsa, Olivia, Stella eller Alice och du har en god chans att etablera en kontakt.
  • 44% av alla stockholmare bor ensam.
  • Andelen par i bostäder är 27 %.
  • 13 % bor tre stycken i hushållet medan 11 % har ytterligare en person i sin bostad.
  • 4 % av hushållen har fem stycken medlemmar och sex-sju personer i en bostad – det har endast en procent av hushållen i Stockholm.

gränd i stockholm

Stockholm växer – men hur mycket?

Hur kommer det sig så att Stockholm växer så pass mycket? Ur ett svenskt perspektiv så kan man se att att det sker en urbanisering. Det är inte bara Stockholm som blir större – även Malmö och Göteborg växer så det knakar och på en mer lokal nivå så kan man se att exempelvis våra residensstäder stadig ökar i befolkning. Glesbygden blir glesare – städerna växer. Ett fenomen som är globalt och inte på något sätt är unikt för Sverige och Stockholm.

Däremot är ökningen av invånare anmärkningsvärd då det kommer till vår huvudstad och vi nämnde ovana tt det flyttar in ungefär 46 stycken personer dagligen – två bussar – och att detta motsvarar över 16.000 stycken nykomlingar årligen. Procentuellt så räknar man med en ökning med 11 % fram till 2020 och ser man till andra storstäder i Europa och deras utveckling och tillväxt så ser står sig dessa elva procent väldigt bra. Vi kan ge några exempel från ett underlag som tagits fram av Konsultföretaget Stein Brothers:

  • Köpenhamn är med sina 10.3 procent närmast Stockholm i förväntad befolkningsökning
  • London är på fjärde plats och förväntas öka med 5.8 %
  • I Berlin förväntas befolkningen öka med 4,3 % - något som placerar staden på sjunde plats.

Våra grannar då? Jo, Oslo kommer på tredje plats med en förväntad ökning om 7,9 % medan Helsingfors kommer femma med sina 5.7 %