Vägen till körkort

Vägen till körkortet är ofta lång och krokig. Det är inte lätt att på förhand veta hur man ska disponera tiden för att vara så redo som möjligt då den stora dagen kommer. Vad är bra att tänka på?

Alla är olika och fungerar på olika sätt. Vissa föredrar att kanske börja öva 1-2 år innan det är dags för uppkörning och vissa bara någon månad innan. Det finns alltså inga rätt och fel, men vissa saker kan vara bra att tänka på, oavsett hur man fungerar. Genom att exempelvis börja med teorin i god tid så är chansen betydligt större att man klarar teoritestet. Börjar man för sent med teorin men ändå känner att man har koll på läget finns det risk för att det låser sig när man väl ska skriva testet. Detta är något som inte sker om man börjar i tid; då hinner nämligen minnet processa kunskapen och man lär sig på djupet.

Öka frekvent takten

En annan bra anledning till att börja med teorin i tid är att man kan applicera kunskaperna i det riktiga livet. När man är ute och går kan man samtidigt läsa av trafikskyltar och förhöra sig själv. När det kommer till själva körningen så är det många som börjar alldeles för intensivt och körningstillfällena snarare avtar än ökar fram till uppkörning. Så bör man inte göra. Istället bör man börja försiktigt och bara köra någon gång i veckan för att sedan öka intensiteten ju närmre uppkörningen man kommer. Men trots att man känner sig så redo som man kan så är det ändå en avgörande faktor som kan ställa till det på teoriprovet och uppkörningen: nervositeten.

Uppkörning och teoriprov

På den stora dagen är det lätt att bli nervös och tappa självförtroendet. För att undvika detta finns det ett par saker att tänka på. Man bör exempelvis inte plugga någonting dagarna innan. Istället bör man försöka vara helt redo 3-4 dagar innan och sedan släppa det. Att plugga in i sista sekunden hjälper inte. När det kommer till uppkörningen så bör man försöka gå in med en ganska avslappnad inställning och intala sig själv att man kan detta och har gjort det 100 gånger tidigare. Man ska alltså försöka lyfta upp sig själv, tänk att det är ett vanligt övningstillfälle på körskolan. Utöver detta så bör man också förbereda sig fysiskt på bästa sätt: Ät ordentligt innan, försök få åtta timmars sömn och var i god tid.

13 Apr 2020