Hur ser vårdnaden ut vid en flytt?

Att flytta från en stad till en annan är spännande, utmanande och krävande. Sker flytten tillsammans med barn så blir det senare ännu mer påtagligt sett till att man måste se till att barnen i fråga kommer in i den nya miljön på bästa sätt. Naturligtvis givet barnens ålder också. En detalj i sammanhanget kontra barn och en flytt till en annan stad handlar om den andra föräldern.

Många familjer är idag splittrade sett till att föräldrarna valt att gå skilda vägar. Det är något som man inte behöver höja på ögonbrynen åt i dagens Sverige; i de flesta fall så kan föräldrarna komma överens och och även fortsatt bibehålla kontakten.

Något som också krävs då en skilsmässa mellan föräldrar innebär att man per automatik har gemensam vårdnad. Det innebär att man har delat - och lika stort - ansvar om allt som rör barnens framtid och där man gemensamt kommit överens om var barnen ska bo, när- och hur länge.

I en perfekt skilsmässa så får barnen två hem snarare än ett gemensamt och lika mycket kärlek i båda. Föräldrarna kan kommunicera, löser lämning/hämtning perfekt och klarar av att agera vuxet på alla sätt och vis. Men saker kan hända längs vägen och vi återkopplar till det vi inledde texten med: att en förälder vill flytta.

Hur ska man då lösa den gemensamma vårdnaden om barnen om den ena föräldern vill flytta till en annan stad och ta barnen med sig?

Kom överens och undvik en vårdnadstvist

Om exempelvis mamman vill flytta till Stockholm från en stad i Norrland och ta barnen med sig - hur ska man kunna lösa den situationen så att pappan inte kopplas bort. Vi ger tre tänkbara alternativ:

  • Man är flexibla: Pappan visar förståelse för mammans flytt och tillsammans så arbetar man fram en lösning där man även fortsatt har gemensam vårdnad. Den kan innebära att mamman får betala för resor till barnen och där alla lov spenderas hos pappan samt att de ska bo var tredje helg hos honom. Hur lösningen ser ut är egentligen irrelevant; det är kommunikationen och flexibiliteten som vi vill påvisa.
  • Pappan/mamman vill ha ensam vårdnad. Pappan vill inte att barnen ska flytta 50 mil söderut. Mamman vill inte flytta utan barnen. Ingen vill ge sig. Det kan innebära att någon av dem stämmer den andre och söker ensam vårdnad - något som innebär en vårdnadstvist. Det är svårt att sia om utfallet i en sådan vårdnadstvist. Detta då varje fall hanteras unikt. Rent krasst så kan pappan hävda att flytten handlar om ett umgängessabotage och därmed också genom detta ha ett starkt argument till varför han ska ha ensam vårdnad. En flytt innebär emellertid inte att man ska tappa vårdnaden om sina barn - då skulle man aldrig kunna röra på sig. En svår vårdnadstvist att lösa, helt klart.
  • Man tar hjälp: Innan en vårdnadstvist når rätten så erbjuds man alltid samarbetssamtal av kommunen. Dessa brukar hjälpa då sakkunnigt folk från kommunen bistår med sin breda kunskap och expertis. De kan hjälpa till att utforma ett slags schema som föräldrarna godtar - gällande exempelvis bostad och boende. I många fall så handlar en vårdnadstvist om rent logistiska skäl - som kan uppstå vid exempelvis en flytt till en annan stad - och sådana går alltid att lösa; om båda parterna visar upp en samarbetsvilja och visar respekt för den andres känslor och önskemål.

Läs mer: https://www.vårdnadstvist.nu

20 Jun 2019