Hemtjänsten i Stockholms kommun

Hur en hemtjänst fungerar ser lite olika ut från kommun till kommun, och om det handlar om privata aktörer eller inte. Stockholms kommun, med sina nästan 1000 000 invånare, är den största i landet. Att kommunala tjänster fungerar, vilket just hemtjänst ofta är, är alltså något som rör många människor.

Hemtjänsten är till för att det ska gå bra att bo kvar hemma och känna sig trygg i sin vardag. Vad en hemtjänst innebär i praktiken kan variera. Till exempel kan det handla om hjälp med enkla sysslor någon timme i månaden, till en mer omfattande omvårdnad flera timmar om dagen.

Så ansöker du om hemtjänst i Stockholm

Som boende i staden finns det främst tre olika sätt att ansöka om hemtjänst i Stockholm:

  • Genom att kontakta Äldre Direkt
  • Genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka till sin stadsdel
  • Genom att använda sig av kommunens e-tjänst

När något av detta är gjort, är det dags att träffa en handläggare. Du får då boka en tid som passar er båda när biståndshandläggaren kan komma till din bostad. Stockholms kommun poängterar att man får välja själv om en anhörig eller en vän ska finnas med på mötet som stöd.

Mötet med handläggaren

Syftet med mötet är att biståndshandläggaren ska få en bättre förståelse för vilka behov du har och vilken situation du befinner dig i. Ämnen som biståndshandläggare kan ta upp är exempelvis:

  • Din fysiska och mentala hälsa
  • Hur vardagen ser ut
  • Hur väl du klarar av att uträtta enklare ärenden, så som att gå till banken eller hämta posten
  • Vilka intressen du har.

Under mötet är det läge att ansöka om den hjälp du vill ha. Kommunen påpekar här att du har rätt till att ansöka om vad du vill, men att det är behoven som avgör vad som beviljas.

Beslut om hemtjänst

Biståndshandläggaren gör sedan en utredning som grundar sig i mötet och annat material som kommit honom eller henne tillhanda. Det som utredningen ska leda fram till är ett biståndsbeslut, vilket beslutar om vad det är för stöd du kan få.

 

Om det under utredningstiden har hänt något som förändrar situationen, har du rätt att ansöka igen. Det här gäller även hädanefter. Du har möjlighet att när som helst göra en ansökan om dina behov förändras.

 

Om har problem med språket kan du få hjälp med att få ditt beslut översatt. Det här gäller även under mötet med biståndshandläggaren, då du har rätt att anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan.

17 Apr 2017