Framtidens lagerhallar är redan här

Varför bygger man inte mer än vad vi gör i Sverige? Frågan är relevant sett till att vår befolkning hela tiden ökar och att vi - framförallt i storstäderna - har en bostadsbrist att ta hänsyn till. Här ska man veta att de flesta städer och kommuner försöker bygga ikapp och att det största fokuset således ligger på bostäder. Men, det behöver inte innebära att allt annat ska stanna av.

En större befolkning kräver mer byggnationer även i övrigt; idrottshallar, offentliga lokaler, lokaler för företag att husera i och använda som lager och så vidare. Att bygga innebär en stor kostnad. Det är det naturliga förklaringen till varför man ser färre byggnationer än vad man skulle vilja se.

En annan handlar om risker. Varför ska man ta risken att bygga någonting nytt om den egna verksamheten kommer att ta skada om en lågkonjunktur inträffar; finns det ekonomiska incitament till varför ett vanligt företag ska bygga en ny lagerhall för att få bättre logistik och kunna utöka den egna omsättningen? Risk and Reward, som det så vacker brukar kallas - men det är lätt att prata om mod då de egna pengarna inte satsas.

Det finns dock andra typer av byggnationer som kan vara värda att testa; byggnationer som inte kostar fullt lika mycket pengar. Ett exempel på detta är så kallade barack-hus där man - till en billig kostnad - kan skapa exempelvis lägenheter eller utrymmen att driva exempelvis förskoleverksamhet i. Det är en beprövad metod som visat sig fungera väldigt väl.

En annan modell är en lagerhall. Man kan redan idag se att fler kommuner och föreningar i Sverige väljer den här kostnadseffektiva lösningen för att tillfredsställa de behov som finns inom idrottens värld. Här handlar det mest om fotboll och tennis, men vi skulle säga att möjligheterna i det närmaste är att anse som oändliga.

Det som är talande för en lagerhall är nämligen att den idag går att isolera på ett sådant sätt att man kan tävla och idrotta oavsett årstid och väderlek. Dessutom kan man addera ventilationssystem som med lätthet möter dagens standard och krav och man kan dessutom också se flexibiliteten som en fördel - en lagerhall går att få i stort sett i vilken storlek som helst.

Vilka idrotter kan fungera i en lagerhall?

Vi skulle se att idrotter som exempelvis padel, ridning, beachvolleyball, volleyball och squash samtliga går att utöva i en lagerhall av dagens snitt. Detsamma gäller exempelvis golf där en range skulle kunna sättas upp och mycket väl fungera i rätt typ av lagerhallar.

En fördel som måste nämnas i samband med detta är att det tar ungefär två veckor att resa en lagerhall. Det gör att man snabbt kan komma igång med den verksamhet man vill bedriva. Stommen blir färdig fort och under detta tåliga skelett så kan man börja addera kött i form av sportgolv och andra detaljer som behövs.

Det behöver inte kosta så mycket att bygga och du som företagare/privatperson behöver inte vänta på att de byråkratiska hjulen ska börja mala hos byggnadsnämnden i den kommun du bor i. Du kan själva skynda på byggtempot i den stad du bor i och därigenom fylla de behov som finns.

Mer info om lagerhallar: http://www.lagerhallar.nu.

3 Jan 2019