Yrken med låg konkurrens om jobbtillfällena

För den som skall söka jobb kan det vara en god idé att titta på yrken som har en liten konkurrens om jobben. Kan man tänka sig att bli verksam inom ett sådant yrke bör man ha ett förhållandevis smärtfritt inträde på marknaden. Att hitta och få anställning bör alltså inte vara något problem – oavsett om man bor i Stockholm eller i ett litet samhälle.

Samtidigt anser många att bristyrkena är meningsfulla i sina arbetsuppgifter. Till exempel kan det handla om att jobba inom vården (inom personlig assistans till exempel), eller andra jobb som fyller en stor samhällsfunktion men som kanske har något lägre lön eller slitsamma arbetsuppgifter. Det här gäller naturligtvis inte alla bristyrken.

Oftast finns de flesta av jobben i storstäderna, så som Stockholm och Göteborg. När det kommer till bristyrken finns det större möjlighet att få jobb inom sitt närområde. På så vis kan arbetssökande i mindre städer slippa flytta från sin stad till en annan, så som just Stockholm eller Göteborg.

Så vilka yrken finns det?

Personlig assistans

För den som vill jobba inom personlig assistans finns inga formella krav på utbildning och finns många företag att välja bland. En bra utbildning som dock är bra att ha i bagaget är till exempel inriktning vård och omsorg på gymnasiet. Det här kan vara meriterande, men just krav på någon sådan typ av utbildning finns det sällan.

Som med många andra bristyrken finns flest möjligheter att hitta jobb i storstäderna (så som Stockholm och Göteborg, vilket även nämndes i inledningen). Men det som också skiljer arbeten som att jobba inom personlig assistans från andra yrken är att det är betydligt lättare att hitta jobb även på små orter.

Lärare

De flesta har nog inte lyckats undgå debatten om lärarnas arbetsvillkor. Klagomål handlar till exempel för stor arbetsbörda samt för låga löner. Troligtvis har yrkets förhållandevis låga status och just dessa klagomål bidragit till att efterfrågan på lärare är mycket stor idag. Allra störst är efterfrågan när det kommer till låg- och mellanstadiet samt förskolan.

Till följd av att många skolor haft svårt att hitta kompetent personal, har de fått söka sig till lite andra områden för att fylla platserna. Det här handlar bland annat om att anställa elevassistenter och vikarier – personal som inte har samma utbildning som en lärare ska i Sverige.

Samma mönster kan ses inom vården. Istället för undersköterskor eller annan vårdpersonal, anställs ibland personliga assistenter för att fylla en lucka. Detta just för att utbudet av utbildad personal är alldeles för låg i förhållande till efterfrågan.

VVS-montörer

Den som utbildar sig till VVS-montör möter en god arbetsmarknad efter examination. Samtidigt som branschen förväntar sig gott om jobb, är antalet som utbildar sig alldeles för lågt. Det här leder till en obalans som gör att VVS-montörer har gott om arbetstillfällen att välja mellan.

Som med de flesta andra yrken finns en hög efterfrågan i storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö bl.a.), men den som vill hitta jobb på andra håll i landet bör inte ha några större problem med det.

16 Feb 2017