Vill du flytta till Stockholm? Här är tre jobb med liten konkurrens

Arbetsförmedlingen gör regelbundet prognoser för olika yrkens framtid. De bedömer hur möjligheterna för till exempel en målare eller en kock ser ut att få en anställning i olika regioner. I hela landet idag finns stark arbetskraftsbrist inom vissa yrken, där just målare och jobb som relaterar till byggbranschen märks bland dessa. Samtidigt finns en brist i offentlig sektor, bland annat vårdpersonal och lärare.

Många typer av vårdjobb är inte enkla att ta bara sådär. Likaså gäller byggjobb och målare, som ofta kräver yrkesbevis. Likväl är det dock, med tanke på den stora bristen, inte omöjligt att få jobba som lärling hos en byggfirma eller som målare. Därför har vi även med målare på listan, även om lönen är låg som lärling (och hyrorna i Stockholm höga). x

Målare

Enligt Arbetsförmedlingen har målare mycket goda möjligheter till jobb det närmaste året. Den höga efterfrågan på personal kan i huvudsak förklaras av den starka byggkonjunkturen. Stockholm är den region där det kanske byggs mest i hela landet, så även om tillväxten stannar av något överlag, lär det kanske märkas minst i Stockholm.

Dessutom är Stockholmarna flitiga användare av rot-avdraget. Där mycket rot-avdrag används, beställs sannolikt även fler målarjobb. Sammantaget kan målare vara ett bra yrke att satsa på om du vill flytta till huvudstaden. Allra bäst är det om du har gått byggprogrammet med inriktning måleri på gymnasiet, men det går även att utbilda sig som vuxen. Därutöver kan det finnas chanser att söka upp ett företag på egen hand och be om att få börja arbeta som lärling.

Personlig assistent

Visserligen råder det lite mer konkurrens om jobb som personlig assistent, men den som inte har en särskild utbildning och som vill arbeta med människor, kan kanske överväga yrket. I dagsläget finns det nästan 70 000 anställda assistenter i hela landet, varav en betydande del finns i Stockholm. Med en befolkning som blir allt äldre kan efterfrågan på assistenter öka ännu mer med tiden.

Som personlig assistent behöver du ingen särskild utbildning, som nämnt tidigare. Däremot brukar personlig lämplighet prioriteras av brukaren eller den som företräder brukaren. Jobbet kan innebära tunga lyft och kräva körkort, beroende på vilka behov den du jobbar hos har. Ofta ställs det krav på goda sociala förmågor och att man är lyhörd.

Kock

Som kock råder mycket liten konkurrens om jobben. Dock krävs utbildning för att fullt ut kunna ta del av alla de jobbmöjligheter som finns i Stockholm. Stockholm är relativt krogtätt och den med utbildning och erfarenhet bör kunna arbeta i staden mycket snabbt.

Idag finns nästan 40 000 anställda kockar i Sverige. En betydande del av dem finns i Stockholm, som hyser rum åt flertalet populära och beryktade restauranger. Likaså finns det allt som oftast enklare restauranger i nästan varje gathörn (beroende på var i Stockholm du befinner dig givetvis).

De goda anställningsmöjligheterna för kockar kan delvis förklaras av ett växande intresse för mat och dryck överlag i landet. Samtidigt som intresset har ökat, har det dock inte utbildats tillräckligt många i takt med detta. Den kock med erfarenhet och utbildning har mycket goda möjligheter att hitta ett arbete i Stockholm.

18 Jul 2017