Viktigt med fungerande akuttandvård i Stockholm

Om man ser till hur olyckor inträffar och när de sker så kan man också skönja ett mönster. Nämligen att det inte finns något sådant. Varje olycka och följderna av denna är unik och kan inträffa när som helst på dygnet och av vilket skäl som helst. Man kan halka och bryta lårbenshalsen då man ska ta ett bad på kvällen likväl som man kan bita av en tand då man äter lunch på jobbet. Oavsett orsak så är vikten av snabb hjälp det som är avgörande och här kan man säga att det varierar lite beroende på vad som skadas.

Vi återvänder till de två exemplen ovan då dessa väl förklarar vad vi menar och kan peka ut avgörande skillnader mellan vanlig akutvård och akuttandvård. Det är nämligen så att den sistnämnda – akuttandvård – idag fungerar på ett mer tillfredsställande sätt än vad den förstnämnda gör.

Vi förklarar detta genom två stycken exempel. I båda fallen så håller vi oss till Stockholm och vi gör detta av anledningen att det dels är Sveriges största stad och att det dels är där som skillnaden är som störst mellan akuttandvård och vanlig akutvård.

I det första exemplet så har vi en man som alltså vid sitt kvällsbad lyckas halka och bryta sitt lårben. En smärtsam upplevelse som innebär att mannens fru får köra honom till akutmottagningen på Södersjukhuset och väl där så börjar problemen. Mannen får nämligen ingen hjälp utan han tvingas sitta i flera timmar med sitt brutna lårben då andra fall – med viss rätt – har en högre prioritet.

Där finns således ett stort problem som härstammar från bristande resurser inom sjukvården och på de akuta mottagningarna. Märk väl här; vi sa Södersjukhuset, men detta kunde lika gärna hetat Danderyd, Huddinge eller Karolinska – sjukhusen har samma problem oavsett vilket det handlar om. En bruten lårbenshals orsakad av en hal tvål i badet kommer således att åsamka stor smärta innan en korrigerande operation äger rum.

Akuttandvård fungerar bättre

Exempel nummer två då? Hur skiljer sig den avbitna tanden och vården kring denna sig åt? Jo, här kan man se att kvinnan som bet av sin tand under lunchen direkt kan få tid hos en akut tandläkare i Stockholm och detta utan att behöva köa. Flera mottagningar avsätter nämligen tider för just akuttandvård och där patienterna slipper vänta. Man ringer, åker dit och får sina skador omhändertagna utan dröjsmål. Akuttandvård är således en smidigare process och en mindre smärtsam upplevelse.

Visst; man kan här peka på att även tiden spelar en avgörande faktor då det kommer till våra två exempel, men faktum är följande: mannen vars lårbenshals gått av hade fått vänta lång tid på vård oavsett om olyckan skett mitt på dagen. Hade kvinnan däremot bitit av sin tand på kvällen så hade akuttandvård funnits tillgänglig ändå – hon kanske inte fått hjälp lika fort; men hon hade fått hjälp snabbare än mannen och hans lårbensfraktur fått, även under dagtid.

Akuttandvård fungerar således på ett betydligt bättre sätt och här måste en förändring ske gällande den normala akutvården. Det som händer nu är – helt enkelt – inte acceptabelt.

10 Jan 2017