Vem betalar resor vid umgänge?

Vad händer om ett barn som bor hos den ena föräldern ska träffa sin andra förälder - vem betalar resor vid umgänge och finns det något som säger att dessa resor överhuvudtaget behöver äga rum?

Många tror att en vårdnadstvist som slutar med att den ena föräldern tilldelas ensam vårdnad innebär att den andre föräldern får en ytterst perifer roll. Det stämmer inte riktigt. Den föräldern är inte längre beslutsfattare i frågor som rör barnets framtid - skola, sjukvård och så vidare - men hen är fortfarande en del av barnets liv. I Sverige har vi något som kallas umgängesrätt. Även om man förlorar vårdnaden så har man fortfarande rätt till umgänge med sitt barn - ett barn äger rätten att umgås med båda sina föräldrar och det är något som måste respekteras.

Resor då? Ja, vad händer egentligen om föräldrarna bor i olika städer - till och med länder - och barnet ska besöka exempelvis pappan. Vem är det som står för kostnaden - är det mamman som vårdnadshavare eller är det pappan som ska betala för resorna? Grundprincipen är att det är pappan som ska betala; det vill säga den förälder som barnet ska besöka är den som står för omkostnader i samband med resan.

Kvinna leker med litet barn med klossar och nallebjörn

Den ekonomiska situationen avgör

Frågan är långt ifrån svart eller vit. Svaret ovan är nämligen något som kan variera. Den egna ekonomin är avgörande kring om man ska betala kostnaden för resa för umgänge med sina barn. Det kan konkret innebära att man saknar ekonomiska medel och att den andre föräldern i och med detta är den som får betala.

Om, i det här fallet, mamman har ett större ekonomisk överskott så ska hon också betala för resorna. Vanligt är annars att man delar på kostnaderna och betalar efter egen förmåga.

I och med att det handlar om skilsmässa och vårdnadstvist så kan detta dock innebära att kommunikationen är bristfälligt och att denna fråga således kan bli väldigt laddad. Rådet - i sådana lägen - är att man kontaktar mer professionell hjälp för vägledning. En jurist inom familjerätt kan säkerligen hjälpa till att ta saken vidare och förmedla kontakter med rätt myndigheter.

Umgängessabotage är allvarligt

Ponera att vårdnadshavaren de facto har ett tydligt ekonomisk överskott medan umgängesföräldern saknar ekonomiska medel att betala för resor i samband med umgänget. Kan det då bli tal om att vårdnadshavaren begår ett brott mot umgängesrätten om hen vägrar att betala?

Ja, det finns något som kallas för umgängessabotage och detta är ganska allvarligt. Om man medvetet förstör umgänget mellan den andra föräldern och barnet så kan detta komma att straffa sig. Just umgängessabotage är en relativt vanlig orsak till varför en förälder förlorar vårdnaden i samband med en vårdnadstvist och det bör man ha i beaktning.

Förvisso handlar det om ett ganska brett spektrum då man talar om umgängessabotage - allt från att baktala den andra föräldern till att inte hämta/lämna på utsatt tid (upprepade gånger - systematiskt) räknas in. Att vägra betala resor i samband med umgänge kan definitivt göra det. Man ska alltid respektera umgängesrätten. Även om man själv har svårt att komma överens med sin forna partner så måste barnen fortfarande träffa honom/henne. Även de har rätt till en relation.

3 Oct 2019