Var är snickarna i Stockholm baserade?

Stockholm är en stor stad. Bor du i en stadsdel, till exempel i Gamla stan, är det sannolikt att det även är där du gärna vill hitta en snickare. Att hitta en snickare som är baserad så nära som möjligt sparar tid för snickaren och pengar för dig (istället för att anlita en snickare längre bort som fakturerar för resan).

Att använda sig av tjänster nära en är ett bra tankesätt överlag. Det sparar på resurser, i det här fallet bränsle, och är vänligt mot miljön i allmänhet. Dessutom kanske du tycker om området du bor i och vill stödja det så gott det går.

Men var är egentligen snickarna i Stockholm baserade? För den här texten har vi använt en karttjänst som märker ut plats på företag. Genom en sökning på snickare har vi kommit fram till följande resultat. Betänk dock att samtliga snickare i Stockholm sannolikt inte finns med.

Kungsholmen

På Kungsholmen finns fyra snickare utmarkerade i karttjänsten. Tre av dem är baserade på Kungsholmens östra delar, som är närmast Stockholm city. Överlag är Kungsholmen en förhållandevis lugn stadsdel, där invånarna ofta tar sig till centrum av Stockholm för att anlita tjänster eller handla något särskilt. På senare år har dock antalet restauranger och barer ökat stadigt. Hur det ser ut för stadsdelens snickare låter vi vara osagt.

Med en befolkning på nästan 70 000 blir det inte särskilt många snickare per capita. Sannolikt gör snickarna dock även jobb ute i förorterna, där fler bor i hus och tenderar att göra projekt som kräver en snickares kompetens för att kunna utföras.

Södermalm

På Södermalm finns, enligt karttjänsten, sex snickare i stadsdelen. Jämfört med Kungsholmen finns det ungefär lika många snickare per capita, då Södermalm, med sina ca 126 000 invånare, är en av de större stadsdelarna.

I likhet med snickarna på Kungsholmen är de flesta baserade i stadsdelens östra områden. Kanske ger det en fördel vid jobb ute i Nacka, där de boende är flitiga brukare av rot-avdraget (och sannolikt anlitar mer snickare än dem i till exempel Gamla stan). Nacka är ett område där många villor finns och där det finns större skäl att anlita snickare, än hur det ser ut i Gamla stan.

Vasastan

Vasastan är den, av de undersökta stadsdelarna, som har flest snickare i relation till sin befolkning. Vad exakt det beror på är svårt att säga, men man kan spekulera i att många av fastigheterna här har historiskt varit billigare, vilket kan ha lett till att området blivit populärt för mindre företagare att etablera sig i.

I stadsdelen finns fem snickare med en befolkning på strax under 60 000. Det här kan till exempel jämföras med Kungsholme fyra snickare och 70 000 i befolkning. Den som bor i Vasastan och behöver anlita en snickare bör alltså inte ha några problem att kunna stödja en aktör i sitt omedelbara närområde.

15 Jun 2017