Välja takläggare i Stockholm – några saker att tänka på

Enligt Eniro finns det över 200 takläggare i Stockholm. Företag som kan anlitas när taket behöver renoveras, bytas ut eller läggas vid nyproduktion. Som kund kan det vara lätt att enbart titta på det pris som lämnas vid offertförfrågan och sedan välja det billigaste företaget. Men man bör även titta på andra faktorer.

Garanti

Undersök alltid vilken garanti som ingår på takläggningen. Se alltid till att ha information kring garantin skriftligt och spara den åtkomlig under hela garantitiden. Eftersom takpannor förväntas hålla i 30 år bör även garantin sträcka sig lika lång tid.

Referenser

Många takläggare väljer att på sin hemsida lyfta fram referenser som lovordar företaget. Dessa referenser säger egentligen inte speciellt mycket då de är utvalda referenser från företaget. Då ger det en bredare bild om man söker på TrustPilot och liknande recensionssidor för att se företagets omdöme.

Erbjuder de löpande service?

Som privatperson behövs sällan löpande service av taket beställas. Men är det en bostadsrättsförening, med många bostäder, kan det vara en mycket uppskattad tjänst. Serviceavtal innebär att företaget inte bara byter taket utan även ser över taken en eller ett par gånger per år. Skulle det behöva bytas en panna sker detta och man upptäcker därmed mindre skador innan större renoveringar behöver genomföras.

Se på utbudet

Det finns takläggare i Stockholm som enbart genomför takläggningar och renoveringar, dvs. byggnationer. Andra erbjuder ett betydligt bredare utbud av tjänster. Ett exempel är ett stockholmsbaserat takföretag som erbjuder takmålning, takläggning, renovering, snöskottning och montering av säkerhetsdetaljer. Utöver det kan även andra plåtarbeten och fasadarbeten erbjudas.

Finns behovet av mer än enbart takläggning kan man jämföra utbudet och därmed välja ett företag som kan genomföra samtliga arbeten som behöver utföras. Det blir betydligt enklare än att ha kontakt med ett flertal olika företag.

Accepterar oberoende besiktningsman

När arbetet är klart kan en oberoende besiktningsman tas in för att besikta arbetet. Detta bör takläggningsfirman acceptera och anpassa sitt arbete efter. Kunden har alltid rätt att ta in en besiktningsman men om företaget inte är beredd att åtgärda problemen fyller detta inte någon större funktion.

Försäkring och F-skatt

F-skatt innebär att företaget är registrerat hos Skatteverket utifrån den bolagsform som registrerats. Har inte företaget F-skatt är risken att det är svartjobb som utförs.

Man bör även kontrollera att företaget är försäkrat.

Svarta Listan

Råd & Rön uppdaterar varje månad en lista som kalls för ”Svarta Listan”. Det är företag som av någon anledning struntat i att följa de råd som Allmänna Reklamationsnämnden gett i ett mål mellan företaget och kunden. Det finns inte något lagligt krav på att företag måste följa dessa rekommendationer men de flesta väljer att göra detta. Finns företaget med på listan bör det vara en varningssignal som kan vara avgörande att välja en annan takläggare.

17 Feb 2017