Välj rätt hemtjänst i Stockholm

Att åldras ter sig olika från person till person. En del får inte mer än några krämpor på ålderns höst – en stel rygg, lite knastriga knän och mindre svårigheter att kliva ur sängen på morgonen; i övrigt – ett vanligt liv där man är lika pigg, lika glas och lika aktiv som vanligt. För andra så kommer dock ålderdomen med sämre överraskningar i sitt sköte och där kroppen inte alls fungerar som den en gång gjort; där man har svårt att röra sig och där man tappar sitt minne eller till och med drabbas av någon sjukdom – exempelvis alzheimers eller någon annan typ av demenssjukdom.

Det är där man ska veta att det finns hjälp att få och att man kan få de extra ben, den hjälp minnet behöver och där man kan få ett stöd i vardagen. Ett vanligt val är hemtjänst och det ska vi titta lite närmarepå här. Hemtjänst och i vilken skala denna ska ske beviljas av kommunen – men valet av hemtjänst behöver inte ske i deras regi.

Kort sagt; är din gamla mamma beviljad hemtjänst i Stockholm så finns det väldigt många alternativ att välja på – både bättre och sämre sådana. Hur ska man då tänka för att hitta rätt företag; hur vet man vilket som kan ge mamma den absolut bästa vården och servicen som hon behöver för att klara sin vardag? Jo, det finns några parametrar som vi tycker att man ska ta hänsyn till och grunda sitt val av företag i Stockholm på. Vi radar upp några av dessa nedan för att kunna ge en bättre bild av vad vi menar:

  • Personal. Ett företag inom hemtjänst är aldrig bättre än den personalstyrka de har. Hur trivs de, hur länge har de jobbat – kommer de att fortsätta jobba? Det är relevanta frågor som man kan ställa. Ett företag med hög personalomsättning kan tolkas som ett som erbjuder sina anställda sämre villkor och det kommer förmodligen att synas även gällande den service de kommer att ge din mor i Stockholm. Stress, dåligt tålamod och en löpande-band-hemtjänst är inget ni vill ha.
  • Bemötande: det är viktigt att din mor kommer överens med personalen också; det ska finnas en ömsesidig respekt och det ska finnas en trivsel med i bilden. Efter ett initialt möte så ska företaget därför kunna presentera en arbetsstyrka som är skräddarsydd – i den mån det går naturligtvis – efter hur din mor är som person, vilka behov hon har och vad hon gillar att göra.
  • Kompetens. Naturligtvis ska det även finnas en inneboende kompetens hos företaget; vanliga medicinska frågor – omläggning av sår, tryckförband, kunskap kring olika eventuella mediciner ska man kräva.

Här kan du läsa mer om hur det fungerar med hemtjänst i Stockholm: https://www.hemtjänststockholm.nu

6 Nov 2016