Trädfällning blir speciellt i Stockholm

Att träd är en viktig del i stadsplanering är ett globalt faktum. Träd är dels estetiskt tilltalande, de ger ett lugn, de adderar färg och de skapar en härlig känsla. Dels så är träd också något som dämpar buller och dels så renar de även luften från de avgaser som obönhörligt finns i städer. Kort sagt, varje stad – stor som liten och oavsett var i världen den ligger – har träd som ett naturligt inslag i stadsbilden. Om det sedan ser ut som i Paris där träden står i rad längs boulevarderna eller om man snarare har det som i New York där en frizon finns i form av den unika parken Central Park är i sammanhanget irrelevant; träd fyller en enorm funktion tillsammans med övrigt buskage. I större städer så handlar det hela om en fingertoppskänsla gällande träd.

I exempelvis en så pass expansiv stad som Stockholm där man hela tiden bygger och planerar nya byggnationer så blir det nödvändigt att kapa träd för att skapa plats för bostäder. I de centrala delarna så måste man dessutom säkerställa att träden i fråga inte riskerar att skada person eller egendom; ett ruttet träd som faller kan åsamka stor skada och där måste man agera snabbt genom att fälla det.

Ser man till hur Stockholm som stad jobbar så brukar arborister spela en nyckelroll i detta. En arborist är en specialist på trädvård och de kunskaper som denne har är till gagn för hela staden. Många tar för givet att det hela handlar om att, om uttrycket tillåter, antingen fria eller fälla ett träd. Så är inte fallet. I många fall så sker endast en beskäring där arboristen tar bort grenar som anses som farliga eller där man genomför en så kallad kronrensning för att skapa bättre solljus – exempelvis vid en park där många under sommaren ligger och njuter av vädret.

Fälla träd privat? Tänk på detta

Vi ska här även peka på Stockholm och trädfällning ur det privata perspektivet. Det många villaägare gör är nämligen att man A) köper ett hus B) kapar alla träd på tomten och C) året efter planterar exempelvis äppelträd på samma ställen där de ursprungliga – betydligt vackrare – träden stått. Vi tycker att det här är rent och skärt slöseri med naturliga resurser. I många fall så är det nämligen solljus som man är ute efter och där kan man således agera på samma sätt som staden Stockholm gör; man kontaktar en arborist som beskär trädet snarare än att avlägsna det. Det brukar räcka med en kronrensning för att solen ska ta sig igenom även det största av träd.

Och – det här är viktigt för dig som privatperson: är det ens säkert att du får hugga ner trädet på din tomt? Det finns regler för detta och många kommuner försöker bevara speciella träd – exempelvis ädellövträd, ek och tall – genom att skriva in dessa i detaljplanen eller genom att k-märka dem. Det innebär att du faktiskt riskerar ett vite genom att ta ner ett sådant träd – oavsett om det är ”ditt” och står på din tomt.

Vårt råd är att du alltid kontaktar dels kommunen för att säkerställa att du får fälla trädet och dels även tar kontakt med en arborist för att se om någon annan lösning är möjligt. Det sista steget – fällningen – bör du också ta hjälp med. Det är svårt och det är farligt – inte bara för dig! – att fälla träd, i synnerhet om du bor i ett tätbebyggt område. Ta hjälp med det, det kostar inte många kronor.

29 Nov 2016