Tjänsteutbudet på Värmdö

Närheten till Stockholm gör att boende i Värmdö har ett mycket stort urval av tjänster och firmor att välja mellan. Samma kan sägas gälla alla kranskommuner och förorter runt kring Stockholm och andra större städer i landet. Dock finns det en hel del firmor som är baserade på just Värmdö, och utför merparten, eller en stor del, av sina jobb där. Inte heller är det så konstigt. Värmdö kommun har nästan 42 000 invånare – större än många svenska städer.

I den här texten kan du lära dig mer om tjänsteutbudet i Värmdö kommun. Oavsett om det är målare, trädfällare eller elektriker kan du hitta en firma att anlita på ön.

Målare

Det finns En rad olika målare på Värmdö. Den som vill anlita en målare i kommunen bör inte ha några problem att hitta någon. Att så pass många målare är etablerade ute på Värmdö är inte så konstigt. Öarna domineras av fristående villor och hus – vilket bostadsägare såklart är mer benägna att anlita målare till än om det handlar om en lägenhet.

Efterfrågan på målare har dock sänkts något i samband med att ersättningen i rotavdragen sänktes den 1 januari 2016. Dock finns firmorna – och förmodligen fortfarande en hel del kunder, även om det har minskat något.

Elektriker

Även flertalet elektriker finns ute på ön. En snabb sökning på en karttjänst ger tre elektrikerfirmor. Firmorna är relativt utspridda runt om i kommunen. En ligger långt söderut, en annan centralt medan den tredje ligger något österut på ön.

Även elektriker kan i högre grad behövas i områden so domineras av fristående villor. Åtminstone kan det jämföras med hyresrätter i centrala Stockholm, där det ofta finns en jour som kommer och tar hand om akuta problem. Den lyxen finns inte för dem som bor i fristående villor.

VVS

En rad olika firmor som sysslar med VVS finns i Värmdö. Precis som fallet med elektrikerfirmorna är de relativt utspridda över hela kommunen. En ligger långt söderut, en nordväst, två stycken centralt och två stycken relativt långt österut. Den som har akuta problem med rören bör alltså inte ha några problem att snabbt få hem en kunnig montör som kan åtgärda det.

Ovan nämnda exempel är endast ett axplock av tjänsteutbudet i Värmdö kommun. En enkel sökning på internet bör ge dig mer information om vad just du är ute efter.

Värmdö – snabbfakta

  • I Värmdö kommun finns nästan 42 000 invånare
  • Kommunen gränsar till Haninge och Tyresö i sydväst, Nacka och Vaxholm i väst och till Österåker i norr.
  • Värmdö kommun består av 448 kvadratkilometer land och 8 och en halv kvadratkilometer vatten.
  • Centralorten är Gustavsberg, som har runt 11 000 invånare.
15 Feb 2017