Tandvården i Solna – hur väl är den fördelad till befolkningen?

Solna, som är en egen stad, omgärdas av Stockholm och Sundbyberg. Solna är Sveriges till ytan tredje minsta kommun. Befolkningsmässigt sett är det dock landets 27:e största. Solna utgörs av flera olika stadsdelar, och i nästan varenda en finns en tandläkarmottagning att tillgå. Men hur är de egentligen fördelade bland befolkningen?

Huvudsta

I stadsdelen Huvudsta finns tre tandläkarmottagningar att välja mellan. Värt att notera är att kungens personliga tandläkare tidigare var baserad här.

Huvudsta, som har ca 16 000 invånare, utgör ungefär 22 procent av Solnas totala invånarantal och har med sina 3 tandläkarmottagningar endast 16 % av mottagningarna inom stadsdelsgränserna.

Skytteholm

Skytteholm ligger mer centralt i Solna och här finns bland annat Solna Centrum och skytteholmsfältet för nöjen, sport och kultur. Skytteholm, som har 7 318 invånare, är lika mycket som 10, 1 procent av kommunens invånarantal.

I stadsdelen finns 2 tandläkarmottagningar, vilket är 11 % av det totala antalet kliniker som finns i Solna. Här kan man alltså dra slutsatsen att Skytteholmsborna har fler tandläkarmottagningar per capita än vad Huvudstaborna har.

En anledning till det kan vara att den ligger mer centralt i kommunen, vilket medför att fler solnabor har lättare att ta sig dit än till Huvudsta.

Råsunda

Råsunda är Solnas största stadsdel sett till antalet invånare. Här bor ca 17 300 invånare, något som innebär en procentsats på 23,9 % av Solnas invånare. Råsunda är bland annat känt för Råsundastadion som länge var Sveriges nationalarena för fotboll. Stadion är dock riven och ersatt med Friends Arena som har placerats i den nya stadsdelen Arenastaden.

Förutom att Råsunda är den stadsdel som har flest invånare, är det också där det finns flest tandläkare. Här är 26 % av Solnas tandläkare etablerade, en siffra som matchar invånarantalet bättre än i till exempel Huvudsta.

Bergshamra

Området är en förhållandevis (med betoning på förhållandevis) ny stadsdel i Solna. Marken i Bergshamra köpas av Solna Stad 1947 i syftet att uppföra en ny stadsdel. Bebyggelsen fortsatte och Solna köpte även södra Bergshamra 1980.

Bergshamra har ca 8 200 invånare och utgör 11,4 % av Solnas totala invånarantal, men i hela stadsdelen finns endast en tandläkarmottagning. Det här är lika med 5% av det totala antalet kliniker i Solna.

Ett politiskt parti, Bergshamrapartiet, har relativt nyligen fått mandat i Solna kommun. Partiet verkar för att Bergshamra som stadsdel ska få bättre kommunikationer och samhällsservice.

Solna Dental är en av tandläkarmottagningarna i Solna.

 

17 Nov 2016