Svårt att få jobb i Haninge? Bli glasmästare!

Arbetsförmedlingen gör löpande prognoser kring vilka branscher som har stor brist på kompetent personal samt var det finns för många arbetssökande i förhållande till arbetstillfällen. Inför första halvåret 2018 är det framförallt flera olika yrken inom byggbranschen som efterfrågas. Som tidigare är även bristen stor på sjuksköterskor, lärare och ingenjörer. Skillnaden är alltså inte så stor mot föregående år och en röd tråd är att utbildning krävs för att öka chanserna rejält.  Undersökningen av Arbetsförmedlingen gäller generellt för hela Sverige. I vissa fall har de även gjort speciella undersökningar för vissa delar av landet. Generellt gäller däremot undersökningen för storstäderna och därmed kan man följa den och se var det är arbetsbrist även i Haninge. 

Olika lång utbildning

De som bor i Haninge, och inte vill flytta för att få jobb, kan alltså välja att utbilda sig för att stärka sina chanser på arbetsmarknaden. Det handlar däremot om extremt olika långa utbildningar. Ordinarie utbildning för att bli sjuksköterska är tre år medan lärare är mellan tre och fem år beroende på utbildningsnivå. Inom byggbranschen är det däremot mycket olika beroende på vilken profession man strävar efter. 

På gymnasienivå finns byggprogrammet och många kan gå härifrån direkt ut till arbetslivet. För elever i Haninge gäller därmed att komma in på Bygg- och anläggningsprogrammet på Fredrika Bremergymnasiet. Första delen på utbildningen är samma för alla och sedan väljs inriktning exempelvis mot just glasmästare eller måleri. Har man inte denna utbildning kan man exempelvis välja att utbilda sig till glastekniker (rätt benämning på glasmästare) via lärlingsanställning på företag. I vissa fall går det även att utbilda sig via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. 

Vet mer om glasmästaryrket

Har du intresse för exempelvis glasmästeri, och inte har någon utbildning, kan du kontakta någon glasmästare i din närhet. Det är nämligen krav att alla som blir nyanställda utan utbildning måste gå lärlingsprogrammet. Det innebär att du får lön under utbildning – om än betydligt lägre än utbildad personal. Av de bristyrken som för tillfället är stora i Haninge (och Stockholm överlag) är det alltså inom bygg man snabbast kan få jobb. De andra yrkena kräver först utbildning innan man kan börja jobba. Inom flera bygginriktningar kan man däremot börja jobba direkt men då inom lärlingslösningen. 

Svårt att hitta kompetent personal

En slutsats som Arbetsförmedlingen även drar är att bristen på kvalificerad arbetskraft är större än tidigare. Det är alltså både hög arbetslöshet – och hög brist på arbetskraft. Detta innebär även att de som utbildar sig snabbt får jobb. Läs mer här om en glasmästare som arbetar i Haninge: http://www.glasmästarehaninge.se.

9 Mar 2018