Sundbybergstips – välj rätt bilverkstad

Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun. Sett till invånarantalet är det dock landets 48:e största. Den lilla ytan och den höga befolkningsmängden gör att tjänsteutbudet är tätt och varierat. Det här gäller inte minst bilverkstäder, där flera olika aktörer finns på den lilla ytan som Sundbyberg utgör.  

Jämför flera verkstäder innan du bestämmer dig

I Sundbyberg finns det strax under tio bilverkstäder att välja mellan när det är dags för reparation eller service. Att inte begära offerter från flera av dessa aktörer kan vara ett misstag. Det kan helt enkelt hända att du får betala mycket mer än vad du egentligen behöver.

Då Sundbyberg inte är särskilt stort har du aldrig långt att åka för en bilverkstad, oavsett vilken bilverkstad i kommunen du väljer. Kontakta alla i närheten, begär prisuppgifter och jämför dem därefter.

Be om uppgifter om jobbet

När du lämnar in din bil hos en bilverkstad, oavsett om det är i Sundbyberg eller någon annanstans, är det alltid bra att be om vissa uppgifter. Till exempel är det bra att be om att få leveranstid, en bekräftelse på orden och kvitto på inlämnandet. Det här gör affärerna säkrare för både kund och bilverkstad.

När du får fakturan

När du får fakturan är det alltid bra att be din bilverkstad i Sundbyberg att förklara den. Är du osäker på något av innehållet bör en seriös bilverkstad inte ha några problem med att svara på alla dina frågor. Det finns tyvärr en del oseriösa aktörer som kryddar fakturorna runtom i landet, och det är inte omöjligt att det också finns någon i Sundbyberg. Glöm inte att spara fakturan på något bra ställe sedan.

Glöm inte serviceboken

Glöm inte att ge serviceboken till din bilverkstad. Att de kan stämpla i den är viktigt av flera skäl. Till exempel är det av betydelse för framtiden om det blir något fel eller om du ska sälja bilen. Att lämna över serviceboken är något som ibland glöms av, men som är enkelt att göra och som gör stor nytta.

Köp samma motorolja

Om den bilverkstad du lämnat in bilen hos har fyllt på motorolja, är det alltid bra att köpa en i samma kvalitet. På så vis kan du fylla på med jämna mellanrum och få bästa möjliga effekt.

Ska den verkligen repareras?

Handlar det om en stor och dyr reparation av en äldre bil är det bra att fråga din bilverkstad om en reparation verkligen är den bästa lösningen. Kanske är kostnaden för reparationen faktiskt högre än det marknadsvärde bilen har för tillfället? Det här är givetvis något du kan kolla upp på egen hand också. Enklast är det om du redan har fått in prisuppgifter från flera olika verkstäder i Sundbyberg.

Är reparationen alldeles för dyr kan det vara läge att börja titta på en ny bil. Ett annat alternativ, om man bor i Sundbyberg, är att helt enkelt göra sig av med bilen och börja åka kommunalt. Till Sundbyberg går både tvärbana, pendeltåg, bussar och tunnelbanans blåa linje.

19 Jul 2017