Största byggföretagen finns i Stockholm

Efter att Sveriges Byggindustrier sammanställt (2016) Sveriges 50 största byggföretag visar det sig att Stockholm dominerar både gällande antal företag och omsättningen på dessa. Av de tre största byggföretagen (även inklusive anläggningsföretag) har två sina huvudkontor i Stockholm. Dessa tre har samtliga en nettoomsättning på mellan 30 och 40miljoner vilket gör att de starkt dominerar byggsektorn. Sveriges Byggindustrier beräknade att den totala omsättningen inom branschen var 177,6 miljarder och att alltså de tre största tillsammans stod för över 50% av omsättningen.

En orsak till att de tre väger så tungt i statistiken är att de mer avancerade arbetena enbart kan utföras av något av de allra största byggföretagen. När Stockholm Stad ska bygga om tunnelbanan och önskar en ny tunnelbanestation är utbudet av byggföretag att välja på mycket begränsat. Dessa arbeten är även extremt stora och skapar därmed jobb som de mindre företagen aldrig har möjlighet att få.

Även de ”mindre” finns i Stockholm

Går man förbi de tre största byggföretagen och ser längre ner på listan så dominerar fortfarande Stockholm starkt. På topplistan över de tio största bolagen är 6 från Stockholm. Att de ska finnas i storstäderna är inte oväntat men andra större städer i Sverige har inte alls lika hög närvaro på listan. Ett exempel är att enbart ett enda byggföretag från Göteborg finns med. De andra på topplistan ligger i Skåne.

Kontor – Betyder inte verksamhet

Hur stor omsättning ett byggföretag har kan enkelt fås fram genom exempelvis allabolag.se. Är det aktiebolag (vilket samtliga av dessa är) är sifforna offentliga. Att sedan hitta var bolaget är beläget är lika enkelt. Däremot kan detta bli något missvisande. Som nämnts ovan ligger de flesta större byggföretagen i Stockholm. Men det betyder egentligen enbart att de har sitt huvudkontor här och är registrerad hos Bolagsverket på en adress i Stockholm. I teorin skulle företaget sedan helt och hållet vara inriktade på att utföra arbeten på andra orter. Att man har kontor och administration i Stockholm kan ha andra fördelar än att man vill vara nära de kunder man arbetar mot.

Den statistik som Sveriges Byggindustrier tagit fram bygger enbart på företagens nettoomsättning. I sammanställning framgår inte var företagen är belägna. För att få en bild över detta har denna undersökning kompletterats med de företagsfakta som finns på allabolag.se. Detta kan alltså bli en något skev bild men visar ändå en stark koncentration till Stockholm på de större byggbolagen. Detta oavsett om de sedan utför jobbet där eller inte.

Letar du efter ett byggföretag i Stockholm? Här finns ett du kan vända dig till.

9 Apr 2017