Ständig asfaltering av Stockholms vägar

Den som någon gång har turistat i Stockholm, vet att det nästan är omöjligt att ta sig fram med bil. Det är alltid någon del av Stockholm som är avstängd på grund av olika vägarbeten. Är det inte en del som ska repareras, är det någon del som ska asfalteras. Det är i och för sig inte så konstigt då vägarna just i Stockholm slits ut väldigt snabbt. Bara i Stockholm finsn det cirtka 400 bilar per 1.000 invånare. Ungeför så har det sett ut de senaste 10 åren. Och tänk dig då att dessa 400 bilar kör minst en gång i veckan på några av alla de vägar som finns i Stockholm, och främst på de stora motorvägarna, så kan man föreställa sig vilket slitage det innebär på vägarna i Stockholm.

Vilka vägarbetare ska Stockholm anlita?

Det ställer höga krav på de vägarbetare som staden anltiar och framför allt på de företag som anställer vägarbetarna som arbetar med gatorna på Stockholms vägar. Dels handlar det om att kunan göra de rätta bedömningarna på vilken slags asfalt som de olika vägarna behöver, dels hur själva hantverket ska gå till. Många passar på när det inte kör så mågna bilar på vägarna, som nattetid. Det handlar också om att vara tillgänglig när staden behöver tjänsterna.

Vilka egenskaper bör man ha?

Några av de egenskaper som man bör ha när man arbetar med asfalt, är den fysiska styrkan. Det är ett ganska så tungt och krävande arbete att jobba med asfaltering. Man ska även klara av hettan som krävs för att få till stånd en asfaltering. Det krävs stora maskiner och någon som kan hantera de stora maskinerna. Då kommer asfalten stekhet i en lastbil och rullas ut på vägarna. Efteråt kommer välten och slätar ut den, medan vägarbetarna arbetar för brinnkära livet för att fördela asfalten så mycket som det är möjligt innan välten kommer och plattar till den.

Alla företag i Stockholms anlitas i offentliga upphandlingar

Om man ska komma i fråga om att anlitas för vägarbeten i Stockholm gäller det att man är med i alla de offentliga upphandlingar som Stockholms stad genomför. Ibland gör de inte det, vilket är emot lagen om offentliga upphandlingar. Alla företag ska nämligen enligt lagen, få vara med och erbjuda sina tjänster som anlitas för Stockholms del. För att komma i fråga som elverantör till Stockholms stad är det viktigt att hålla koll på när de offentliga upphandlingarna görs. Här kan du läsa mer om asfaltering i Stockholm.

10 Jan 2019