Sök upp kompetensen där den finns

Det råder högkonjunktur och man med flyttkartongermånga företag går bättre än någonsin. En av de största utmaningarna för flera branscher idag är rekrytering och att behålla kompetens i företaget. Det finns till och med experter som säger att It-företagen största utmaning för tillväxt är just rekrytering och kompetenstillförsel. Vi kommer här att gå igenom några argument för att göra en företagsflytt i Stockholm eller en annan riktigt stor stad, för att möta rekrytering och kompetensbrist.

Vart finns kunderna?

För en bransch som IT så finns det inget som säger att kompetensen finns på någon specifik ort eller stad. Det går att hitta kompetenta programmerare i såväl Stockholm som Malmö eller Linköping. Utmaningen brukar vara att de stora företagens huvudkontor ofta är belägna i storstäderna. Det är samtidigt de stora företagen som gör de mest resurskrävande systembytena och utvecklingsprojekten vilket betyder att det är där som tillväxten finns.

Behöver hela företaget vara där kunderna är?

En vanlig tanke är att företagen behöver vara nära sina kunder och finns då kunderna i Stockholms innerstad så kommer leverantörerna också att behöva hålla till där. Det som en del har börjat fundera på nu är att säljare och projektledare behöver finnas nära kunderna men produktionen, systemutvecklare, designers, programmerare med flera, kan arbeta vart som helst i landet.

Sök upp kompetensen

För den som behöver rekrytera många medarbetare som ska sköta produktion och utveckling men som kan göra det på distans så finns en ny väg att gå. Eftersom stora kontor i centrala delar av stora städer är väldigt dyra och kompetensen dessutom är svår att få tag på så kan man gå i motsatt riktning mot sina konkurrenter. Sök upp kompetensen där den finns istället för att försöka flytta på den.

Att göra en företagsflytt till en mindre stad

För den som väljer att rekrytera personal på mindre orter så kommer både kostnaderna för kontor, lönekostnader och rekryteringskostnader att gå ner. Samtidigt kan man erbjuda anställda att flytta med ut till de mindre orterna och göra en företagsflytt bort från storstäderna. Självklart är en flytt av verksamhet alltid förenad med kostnader men på totalen så kan den här lösningen innebära stora vinster för många.

Nackdelar med många små kontor

Nackdelen med att ha många små kontor på flera orter är att avstånden mellan teamen riskerar att sänka effektiviteten. En annan nackdel är att resorna för interna möten kan komma att öka vilket medför kostnader i form av förlorad produktionstid och själva reskostnaderna. Varje företag behöver göra sin egen värdering av fördelar och nackdelar med att sprida sin verksamhet ute i landet. För en del så kan det bli en ren förlustaffär medans för andra är en rejäl företagsflytt det enda rätta.

 

11 Sep 2018