Slakthusområdet blev bostäder – företagen fick flytta

För att möta det enorflytt, företagma behovet av bostäder sker både stora och mindre förändringar i Stockholm gällande stadsplaner, ombyggnationer och kommunikationsmedel. Ett exempel är att det gamla slakthusområdet ska bli ett område med bostäder. Detta totalt 4000 st. Men när bostäder tar mer plats kommer annat att få flytta på sig.

På slakthusområdet fanns tidigare flera företag som därmed behövt genomföra företagsflytt till andra delar av Stockholm. Företagen fick självklart flytta var de ville men för att hjälpa dem ordnade kommunen så att alla kunna genomföra företagsflytt till ett nytt industriområde som därmed växte fram. Vissa företag valde denna väg och flyttade därmed in i de nya lokalerna. Andra hittade lösningar som nya lokaler eller att man flyttade ihop med andra avdelningar inom samma företag.

Ett företag valde Visby

Även om de flesta företagsflyttar genomfördes inom Stockholm så fanns undantag. Ett företag inom köttindustrin valde att lämna huvudstaden och flytta företaget till Visby. De anställda fick följa med och vissa valde det medan andra stannade kvar i Stockholm. För en del var det ett skönt miljöombyte vilket gjorde att de gärna stannade kvar på ön. I en artikel på Hela Gotland säger en anställd att en fördel är att stressen är betydligt mindre på Gotland vilket är uppskattat.

 För Visby, och hela Gotland, var självklart denna företagsflytt ett uppskattat steg. Ön fick ett stort antal nya jobb samtidigt som en större verksamhet ofta skapar mer arbetstillfällen via förskola, matbutiker osv.

Antalet anställda minskade kraftigt

När man valde att förlägga stora delar av verksamheten i Visby minskade antalet anställda i Stockholm med 80 personer. Från att förr varit 150 personer anställda gick man ner till 70 personer. I Visby var utvecklingen självklart precis tvärtom. Företaget fanns redan på plats med 60 anställda. Men när man valde att genomföra företagsflytten och lägga den primära styrkan i Visby ökade antalet till 150 personer. En ökning med 90 personer.

När företaget flyttade från Stockholm fick alla anställda chansen att följa med. När flyttlasset gick var det däremot bara sju personer som valde att flytta till ön. Det gjorde att man fick nyanställa och att därmed den nya arbetsplatsen skapade många nya arbetstillfällen för de som bodde på Gotland redan.

Starcycle är ett företag som har specialiserat sig på företagsflytt.

Källa: Texten är ett sammandrag av artikeln ”Företagsflytten gav ön 30 nya jobb” från tidningen Helagotland. Hela artikeln kan ses på tidningens hemsida.

 

12 Apr 2019