Magasinering i Stockholm har flera fördelar

Utrymmet i Stockholm är begränsat.. Inte minst utrymme utöver boendet. De flesta i Stockholm bor i lägenhet och då är förstås utrymmet begränsat i jämförelse med ett hus och det är även sällsynt att man har tillgång till ett externt förråd.

Ser man till hur ett typiskt boende i Stockholm ser ut så handlar det om lägenheter och där man dels i och med detta har en mindre yta än i ett hus och att man dels också sällan har något större externt förråd till hands.

Det vill säga; man har kanske en mindre källarutrymme och där ska man ställa alla de saker som inte får plats – något som medför att man dels måste packa väldigt bra och att man dels också måste säkerställa att inget kommer att bli stulet. Just säkerhet är en ständig fråga i Stockholm och gällande inbrott i förråd så har man – tyvärr – sett en ökning. Kort sagt; det är inte svårt för en inbrottstjuv att bryta sig in ett källarförråd i Täby, det är inte svårt att göra det osedd och sakerna som finns i ett sådant är ofta lätta att sälja.

Dessutom – om man skulle klara sig från ett inbrott – så påverkar även temperaturen i en källare eller på en vind kvaliteten på de saker och föremål som förvaras. Detta problem i form av bristande utrymme, med stor stöldrisk och med dålig luft gör att många personer i Stockholm iställer ser en annan lösning och detta i form av att man betalar för extern magasinering.

Gällande denna typ av magasinering så får man nämligen exakt det som saknas i sitt eget hem; en familj i Täby kan vända sig till ett företag inom magasinering och på köpet få följande på köpet:

  • Övervakning. Dels så brukar magasinering ske i larmade utrymmen och dels så brukar man även se till att vaktbolag har särskilda rutter kring lokalerna. Magasinering är säkert och innebär att man som familj i Täby kan överlåta även värdefulla saker och föremål i trygga händer.
  • Låg kostnad. Att vända sig till magasinering och priset för sådan är något som varierar och dels beror på vilket företag man väljer och hur stort utrymme man behöver. Dock: man hyr aldrig ett för stort utrymme. Magasinering innebär att en packmästare jobbar med att stuva in så mycket som möjligt – utan att det tar skada – på ett så litet utrymme som möjligt. Familjen i Täby kommer alltså att få betala för ett maximerat utrymme och det kanske handlar om några hundralappar månadsvis.
  • Klimat. Utrymmet man hyr har en anpassad temperatur där det vare sig är för kallt, för varmt eller för fuktigt. Möbler, tavlor, skivor, böcker eller viktiga fotografier kommer samtliga att förvaras säkert och utan risk för skador åsamkade av ett dåligt klimat.
29 Jul 2017