Installera bergvärme i Stockholm

Bor du i Stockholm och vill utvinna energi ur naturen ligger det nära till hands att välja bergvärme. Berggrunden i Stockholm håller en jämn temperatur året om och det finns mycket pengar att spara i energikostnader.

Att installera bergvärme består av två huvudsteg; först borras ett djupt hål ner i berggrunden. Sedan installeras en luftvärmepump i huset som hämtar upp värme ur berggrunden och höjer temperaturen dramatiskt genom ett system med värmeväxlare och kompressorer.

Hitta en entreprenör

När du vill installera bergvärme vänder du dig till en firma i Stockholm som specialiserar sig på borrning för bergvärme. De kan hjälpa dig att göra en utvärdering av berggrunden under din tomt och hur långt ner man måste borra. De gör även en översyn av ditt hus för att beräkna energiåtgång. Den här informationen som samlas in är av stor vikt för att kunna beräkna hur värmepumpen ska kalibreras.

Utvärdering av tomten och berggrunden

Därefter får du ett kostnadsförslag på borrning och installering. Du får även en beräkning på hur mycket energi du kan räkna med att spara. Med bergvärme kan man under gynnsamma förhållanden, som ju råder i Stockholm, spara upp till 80% av energikostnaden i jämförelse med exempelvis el- eller oljepanna.

Om du vill kan du även låta din entreprenör göra beräkningar på jord- eller sjövärme, om du har en sjötomt vill säga. Men bergvärme brukar vara effektivast.

Tillstånd hos kommunen

För att installera bergvärme i Stockholm krävs tillstånd från kommunen. Denna kan göras via en e-tjänst på kommunens hemsida. I ansökan måste du ha information om tomtens egenskaper och läge samt uppgifter om vem det är som borrar och installerar värmepumpen. Du ska även ge en grafisk beskrivning av borrhålets placering, djup och vinkel. En bra entreprenör kan hjälpa dig med ansökan så att det blir rätt från början. Att ansöka om tillstånd för värmepump kostar mellan 5 000 och 10 000 kronor beroende på systemets storlek.

Installation

Först borras hålet, som är ca 14 cm i diameter. Att borra går förhållandevis fort om inget oförutsett inträffar, det brukar gå på en arbetsdag. Installationen av värmepumpen tar ytterligare en dag. Luftvärmepumpen kopplas till husets radiatorer och varmvattenberedare. Sedan är ditt system redo att aktiveras. Redan från första dagen börjar du spara in pengar och ofta har ditt system betalat sig inom ett par år.

En värmepump håller i ungefär 25 år, med rätt underhåll betydligt längre. Bergvärme är definitivt en uppvärmningsform som lönar sig i det långa loppet.

Mer läsning: vanliga frågor om bergvärme.

9 Nov 2017