I Stockholm tjänar du bättre

De flesta känner nog till att lönerna ofta är något högre i Stockholm, än vad de är för liknande jobb ute på glesbygden. Den som är ute efter en hög lön inom vissa yrken gör alltså rätt i att söka sig till huvudstaden. Samtidigt bör man komma ihåg att det ofta är lättare att leva billigt utanför storstäderna. Något som kostar stockholmarna särskilt mycket är boendet, som i särklass är dyrast i landet.

Högre prisnivåer

Som nämnt ovan är boendet något som tar en del av de lite högre lönerna som många yrken ger i Stockholm. Därutöver är priser på en del andra saker högre. Restauranger och matbutiker kan på sina håll vara dyrare i Stockholm än i övriga landet – men det är relativt enkelt att bara gå till en billigare affär eller restaurang.

Något som är svårt att inte betala inte dyrare för är hantverkare, som generellt har högre timpriser i Stockholm än i mindre orter. Oavsett om du ska anlita en markentreprenad, elektriker eller rörmokare får du ofta räkna med att betala lite mer i huvudstaden än ute på glesbygden.

Det är inte bara hantverkares tjänster, så som markentreprenader, som kostar mer. Även verksamheter som redovisningsbyråer eller advokatfirmor kan ofta ta ut högre priser än kollegorna på småorter. Vissa arbetsgivare har argumentet att det är dyrare att leva i Stockholm som en grund för högre löner.

Många spekulationer kring de höga lönerna

En del spekulerar i att det helt enkelt är behov och efterfrågan som styr. På en del småorter råder hög arbetslöshet, medan Stockholm har relativt låg. En låg arbetslöshet leder till ökad konkurrens om arbetskraften från arbetsgivarnas sida, som då kan försöka locka personal med en hög lön.  

Det här är givetvis inte hela sanningen, då det finns platser med lägre arbetslöshet än Stockholm som också har lägre snittlöner. Därtill har arbetslösheten ökat i Stockholm – och lönerna med dem. Visserligen kan inflationen vara en faktor, men i många branscher har lönerna ökat snabbare än den.

Exempel på löner

  • Undersköterska. Undersköterskor i Stockholm har en medellön på 21 142 kronor, där medelåldern är 36 och medelerfarenhet är 9 år. Det här kan jämföras med till exempel Västmanland, där undersköterskorna i snitt tjänar 19 742 kronor, har en medelålder på 35 år och samma erfarenhet. I hela riket ligger medellönen på 20 483 kronor.
  • Den som arbetar som anställd hos en markentreprenad med markarbeten har en lön på i snitt 29 900 kronor i hela riket. I Stockholm är samma siffra 31 200 kronor. Här kan du läsa mer markenterprenader i Stockholm på: http://www.markentreprenadstockholm.se.
  • I riket är snittlönen för flygledare 64 000 kronor i månaden. I Stockholm ligger den på 67 500, och i Malmö 65 900.
8 Mar 2018