Hyresmarknaden i Stockholm och dess utveckling

Att hyresrätter ombildas till bostadsrätter blir allt vanligare. Anledningen är förstås att det är en bra affär för både hyresgästen och fastighetsägaren. Hyresgästen får chansen att köpa loss sin hyresrätt billigare än marknadsvärdet, och fastighetsägaren - som dessutom slipper allt administrativt och praktiskt ansvar för fastigheten - tjänar på att sälja till en bostadsrättsförening, eftersom priset i de flesta fall då blir högre än om en annan investerare lagt ett bud.

Färre hyresrätter

Samtidigt minskar då antalet hyresrätter och bostadsköerna i Stockholm blir allt längre. De senaste tjugofem åren har över 100 000 hyresrätter ombildats i Stockholm och i flera stadsdelar finns bara bostadsrätter. Av Stockholms drygt 400 000 lägenheter är nu bara 45% hyresrätter, resten bostadsrätter. I Stockholms kommunala bostadskö står över en halv miljon människor. Under en längre tid stod bostadsbyggandet i Stockholm nästan helt stilla, men har åter kommit igång under de senaste tio åren och vi är nu mitt uppe i en byggboom som så småningom förhoppningsvis kommer att täcka de ständigt växande behoven. Trots alla fördelar med att bo i hyresrätt är det de ekonomiska vinsterna med ombildning som lockar. Det allra mest eftertraktade på hyresmarknaden är en lägenhet i ett hus där planer finns på att ombilda till bostadsrätter. Att komma in på bostadsmarknaden blir allt svårare, speciellt för yngre personer som saknar ekonomiska medel eller föräldrar som kan hjälpa till ekonomiskt.

Grannsamverkan

För att ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt krävs att man går samman med sina grannar och hör hur de ser på saken. Många lockas som sagt av de ekonomiska incitamenten och av att ha kontrollen över fastigheten de bor i.  Många andra trivs kanske bra med sin nuvarande bostadsform; de är nöjda med hyran och att det är samma utgift varje månad. För att kunna ombilda från hyresrätt krävs tvåtredjedels majoritet bland grannarna. De hyresgäster som inte vill ombilda fortsätter hyra från bostadsrättsföreningen, alltså sina grannar.

Processen att ombilda en hyresrätt i Stockholm kan ta allt från några månader om det gäller ett litet hus med få lägenheter, till upp till ett år om det är ett stort hus med en stor fastighetsvärd. Oftast tar den nybildade bostadsrättsföreningen hjälp av en ombildningskonsult som hjälper till att lotsa dem från planeringsstadiet till tillträdesdagen.

Framtiden

Ombildning av hyresrätter blir som sagt allt vanligare i Stockholm, det finns dock en bred politisk majoritet i kommunen som anser att balansen mellan bostadsrätter och hyresrätter i innerstaden nu ligger på en bra nivå. I de nya stadsdelar  och kvarter som byggs eftersträvas också en jämn fördelning av upplåtelseformerna. De flesta partier är eniga om att en bostadsmarknad med blandade upplåtelseformer är det bästa för en levande stad.

Läs mer om hur ombildningar fungerar på denna sida: http://www.ombildahyresrätt.nu.

26 Oct 2017