Hjälp av advokat vid våldtäkt

Vid en våldtäkt är det ofta mycket tunga känslor och förvirring. Därför är det viktigt att man tar hjälp av en advokat för att få det stöd som man behöver.

Advokater arbetar inom en mängd olika områden, där vissa ses som brott och andra inte. Men även inom brott finns det de som ses som allvarligare än andra. Så är det exempelvis med våldtäkter och det gäller oavsett om våldtäkten haft dödlig utgång eller inte ens har några synliga fysiska men.

De som arbetar som advokater inom området våldtäkt finns till för att hjälpa såväl offer som misstänkt förövare. Det är viktigt att båda parter får allt stöd och hjälp som finns, för att en rättegång ska få ett korrekt utfall. Advokatens roll är att ta fram alla fakta som behövs i fallet, och att även presentera dem för rätten.

Våldtäkt som område

Om man behöver advokathjälp vid våldtäkt så kan man få det på olika sätt. Det finns tillfällen där rätten kan utse en advokat, eller föreslå en. Och även tillfällen där man själv, som part i målet, söker upp en advokat som man vill anlita. Hur man än går tillväga så är det viktigt att man väljer en advokat som är specialiserad inom området.

I vissa fall händer det att man väljer att söka upp en advokat redan innan målet har kommit till rättens kännedom. Det kan vara för att man vill få stöd och hjälp att anmäla brottet eller att man vill veta sina rättigheter.

18 Oct 2022