Hitta rätt elektriker inför flytten

Ska du flytta inom Stockholm och funderar du på att anlita en elektriker för att du behöver få en dragning gjord därhemma? Det är alltid bra att kolla upp om hantverkare har rätt utbildning och certifieringar. Detta gäller inte minst elektriker, då arbetsområdet kräver stor kunskap och ett noggrant säkerhetstänk. Vem vill drabbas av farliga stötar eller bränder som kan uppstå på grund av dåligt utförda elarbeten? Många privatpersoner som har renoverat har fått ångra att man inte kollat upp elektrikerns bakgrund ordentligt innan arbetet inleds.

Det är inte lätt att veta vilket regelverk som styr vem som har rätt att kalla sig certifierad elektriker. Osäker på vad som gäller? Här går vi igenom vad som gäller för elbehörighet och elcertifikat.

Måste ha gått godkänd utbildning

Ett certifikat för en elektriker innebär att innehavaren har genomgått godkänd utbildning och dessutom fullföljt sin lärlingstid. Detta certifikat ska man inte förväxla med den behörighet som utfärdas av Elsäkerhetsverket.

För att en elektriker ska kunna stå för andras, och sitt eget arbete, måste man ha så kallad allmän behörighet. Utbildning för att få allmän behörighet finns på olika platser i Sverige och i många olika former. Det kan handla om heltidsstudier eller distanspluggande via nätet.

Flera olika behörighetstyper

Det finns flera olika behörighetstyper för elektriker. För att man ska få behörighet ställs två olika krav: ett på utbildningen och ett på praktik. Kompensation tillåts inte, man kan inte väga upp bristande utbildning med extra mycket praktik eller vice versa. Båda kraven måste uppfyllas till den nivå som krävs i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

För att kunna få ett certifikat som elektriker måste man ha den rätta utbildningen, både teoretisk och praktisk. Den teoretiska delen får man på gymnasiets el- och energiprogram med inriktning på elteknik. Utbildningar som motsvarar denna kan man också få som vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning. Den praktiska delen av utbildningen, praktiken, görs hot ett elinstallationsföretag som ska vara anslutet till branschorganisationen. Ett svenskt elektrikercertifikat gäller även i de andra länderna i Norden. En norsk, dansk eller finsk elektriker som har certifikat på hemmaplan får alltså även utföra installationer i Sverige.

11 Nov 2016