Hantverkare – ett bristyrke i flera år till

När Arbetsförmedlingen år 2017 sammanställde vilka yrken som är ”bristyrken” samt var bristen kommer vara som störst var det tydligt att hantverkare i storstäderna inte kommer ha svårt att få jobb under de närmaste åren. 

Varje år brukar arbetsförmedlingen göra undersökningar för att sammanställa prognoser för kommande arbetsmarknad. Inte helt oväntat var det en hel del hantverksyrken och serviceyrken som kom högt upp på listan. Dessutom kommer arbetsbristen fortsätta att vara stor inom Stockholm, Göteborg, Uppsala och andra storstadsområden. 

Man räknar exempelvis med att ca 30 % av alla nya jobb kommer att hittas i Stockholmsområdet eller orter som Uppsala, Västerås osv. 

Bygg och anläggning väger tyngst

Även om det just bara är en prognos så menar de att all statistik visar på att yrken inom bygg- och anläggning med största sannolikhet kommer vara bristyrken framöver. Det är även yrken som går att få utan någon vidareutbildning efter gymnasiet. Men även de som valt ”fel” gymnasieutbildning eller inte har denna utbildning kan få jobb inom vissa byggbranscher. 

Ett exempel är takläggare som är ett bristyrke både i Stockholm och Uppsala. För att bli takläggare krävs gymnasieutbildning med praktik och lärlingsperiod. Genom att välja bygg- och anläggning går det alltså att få jobb direkt efter gymnasiet. De som vill utbilda sig till takläggare i vuxen ålder kan göra detta vid flera olika vuxenutbildningar. När efterfrågan är stor på arbetsmarknaden brukar företag som erbjuder vuxenutbildningar rikta in sig mot dessa yrken. Därmed är det relativt lätt att hitta både kortare och längre utbildningar inom bygg- och anläggningsyrken. 

Inom bygg är bristen generellt stor på takläggare, VVS-montörer, målare, ställningsbyggare, golvläggare m.m. Däremot varierar kravet på utbildning på de olika yrkena. 

hantverkare

Även platsannonserna vittnar om bristen

Ett flertal företag inom branschen vittnar om att de skulle kunnat expandera kraftigt om det bara hade haft tillgång till personal med rätt kompetens. Att efterfrågan är stor märks även gällande antalet platsannonser och hur arbetet presenteras i dessa. Ett företag i Uppsala skriver exempelvis att de ”expanderar snabbt” och att anställning sker ”löpande”. Bristen på takläggare är därmed så stor att de tar in personal så fort de hittar någon som passar till arbetet. 

Lönsamt att utbilda sig

Arbetsförmedlingen vittnar även om att det finns ett ”glapp” på arbetsmarknaden. Samtidigt som det är brist på arbetare inom vissa yrken så är arbetslösheten stor i vissa städer och målgrupper. Kompetens och intresse matchar helt enkelt inte alltid arbetsmarknadens krav. 

En grund är därför att alltid att försöka genomföra gymnasieutbildningen eftersom detta skapar förutsättningar till att få jobb inom ett flertal hantverksyrken direkt. Om man av någon anledning inte har gymnasieutbildning kan utbildningar till ett flertal yrken ske på under ett år via vuxenutbildning. Bästa sättet är att prata med en handläggare på arbetsförmedlingen om var de olika utbildningarna går att nå. Läs mer om takläggare i Stockholm på: http://www.takläggareuppsala.biz.

27 Apr 2018