Ha koll på offerten och rutavdraget – det kan annars stå dig dyrt

flyttOavsett om det är rut- eller rotavdrag så får avdraget bara ske arbetskostnaden. Det är något som är etablerat och tydligt inom hantverksyrken då dessa länge haft rot-avdrag för arbetena som utförs. Sedan 2016 går det även att få rut när en flyttfirma används för flyttjänster. Här gäller det däremot att vara uppmärksam som kund. Det kan bli dyrt i längden annars.

Eftersom det sedan 2016 är möjligt att få rutavdrag när en flyttfirma anlitas så har allt fler börjat utnyttja företag från denna bransch. Man tar in offerter och får pris på hela flytten, tar det billigaste alternativet och är nöjd. Men det man inte tänker på är att offerterna måste vara detaljerade så att man ser vad som är avdrag. För alla tjänster innefattas nämligen inte av rut.

Vi tar ett exempel:

Du vill flytta från Huddinge till Solna. Du söker efter flyttfirma på Google och hittar tre företag att få in offert från. I detta fall var det en flyttfirma från Huddinge som lämnade lägst offertpris. Dessutom var de en av de som angav ett fast pris vilket kan vara skönt som konsument.

På offerten var det detaljerat vad som ingick i priset. Detta med exempelvis uthyrning av packlådor, lastbil ett visst antal timmar samt bärhjälp av x-antal personer. Någon detaljerade redovisning för vad som är arbetskostnad, hyra m.m. framgick däremot inte.

Du tackar ja till erbjudanden och betalar sedan fakturan. När sedan denna flyttfirma skickar in ansökning om avdrag till Skatteverket kan de få avslag. Detta utifrån att Skatteverket inte kan se hur stor summa som varit arbetskostnad. De kan även göra kontroller i efterhand.

Okunskap ligger bakom felaktigheter

Att en flyttfirma väljer att ge ett fast pris till kunden är inte ovanligt. Det behöver inte heller vara fel så länge som priset förklaras detaljerat utifrån hur man räknat ut det. Därmed skulle det också tydligt framgå summan på avdraget.

Men att många bara ger ett fast pris för hela arbetet, utan att specificera avdraget, handlar till stor sannolikhet om okunskap hos bolagen och kunderna. Man är inte medveten om var gränserna går utan tror att hela arbetet kan innefattas i summan.

Risken ligger på konsumenten

Skatteverket gör regelbundna kontroller och visar det sig att ansökan inte är tillräckligt komplett, eller om avdraget skett felaktigt, så kan de kräva tillbaka pengarna. Det är ganska ofta som företag har i en klausul att kunden i detta fall ska betala denna summa. Därmed kan man alltså som konsument bli betalningsskyldig i efterhand.  Man har alltså ett eget ansvar för att inte göra avdrag för arbeten man inte har rätt till att göra avdrag på.

Är du i behov av en kompetent flyttfirma i Huddinge? Se här: flyttfirmahuddinge.se/

 

18 Sep 2018