Framtida arbetsmarknad för elektriker i Solna

Är du bosatt i Solna och funderar på att utbilda dig för att därigenom lättare få jobb? Har du intresse för hantverksyrken kan utbildning inom denna bransch öka chansen till jobb rejält. Enligt arbetsförmedlingen är det ”mycket liten konkurrens om jobben” för elektriker. Detta oavsett om man ser på 1 års sikt eller 5 års sikt. 

Arbetsförmedlingen har, på sin hemsida, en tjänst som heter ”Arbetskompassen”. En tjänst som visar efterfrågan på arbetskraft inom olika branscher. Man kan därmed se vilka utbildningar som lättare ger jobb i framtiden. Ser man på framtiden för elektriker i Solna är den mycket god. Detta oavsett om man väljer att utbilda sig till industrielektriker, distributionselektriker, installations- och serviceelektriker eller elektronikreparatör. 

Det finns däremot några små skillnader. Om dessa olika inriktningar av elektriker jämförs utifrån kommande arbetsmarknad i Solna så är elektronikreparatör ”sämst”. På ett och på fem års sikt anses det vara ”liten konkurrens om jobben”. 

På fem års sikt ligger även distributionselektriker på denna nivå. På ett års sikt menar arbetsförmedlingen däremot att efterfrågan är extremt hög på arbetskraft. Deras tabell visar därmed att man på ett års sikt har ”mycket liten konkurrens”. Något som alltså kommer att plana ut över en femårsperiod till enbart ”liten konkurrens”.

Gällande industrielektriker och installations- och serviceelektriker så anses efterfrågan ligga på lika hög nivå idag som om fem år. Utbildar du dig till elektriker med någon av dessa två inriktningar kan du nästan vara ”säker” på att få jobb i Solna. Detta om du genomför din utbildning så att du är ute på arbetsmarknaden inom fem år. 

Liknande över större delen av Sverige

Överlag brukar bristyrken (yrken där bristen på arbetskraft är hög) vara generell över hela landet. Men det finns även vissa regionala skillnader. Enligt arbetsförmedlings karta är det mycket liten konkurrens om jobben i nästan hela landet. I samtliga län har man angett denna nivån med undantag enbart för Norrbottens län. Utbildar man sig till elektriker och sedan väljer att lämna Solna behöver man alltså inte vara orolig för att ha svårt att få jobb. 

Bristen är så stor att vissa byggplaner har fått skjutas på framtiden samt att branschen gör vad man kan för att öka intresset för yrket och få fler att börja jobba inom det. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen har exempelvis regelbundet rapporterat om att företag har svårt att hitta personal med rätt utbildning. Ett sätt var att anordna ”speeddejtning” i Haninge i början av 2018. Ett sätt för arbetssökande att möta arbetsgivare och skapa kontakter för framtiden. Det var då första gången detta genomfördes men resultatet var mycket gott och projektet lovordades av både företag och arbetstagare. 

25 Jun 2018