Fler flyttar till Solna

Stockholm har under de senaste åren kommit att öka sig stora dragningskraft och spåren av detta går att se främst på det faktum att staden numera räknas som en av de snabbast växande städerna i hela Europa. En lista som ser till en procentuell ökning av befolkningen och som toppas av London, men som redan år 2030 förväntas att ha en ny etta och detta i form av just Stockholm.

Kort sagt och mer konkret; den stora inflyttningen som sker i Stockholm är ingenting som förväntas avta eller stagnera – den förväntas snarare öka och här har man således en väldigt stor utmaning framför sig. Ska man nämna några siffror så brukar man säga att ungefär en folkmängd motsvarade ett Skellefteå årligen flyttar till Stockholm och med tanke på de besvär som finns i dagsläget så krävs det en rejäl kraftansträngning för att klara av denna stora mängd människor.

Stockholm har – som alla vet – en extrem bostadssituation och detta är något som till stor del kommer av det faktum att det hela tiden flyttar nya människor till staden, nya människor som ska ha någonstans att bo och det är där problemet ligger. Stockholm bygger helt enkelt inte tillräckligt fort för att tillgodose allas behov och det är till stor del den kombinationen som gjort att priserna på de befintliga bostäderna i det närmaste befinner sig på en absurd nivå.

Det som många gör i det här läget är att söka sig utanför staden för att hitta bostäder till mer rimliga priser – fortfarande höga i förhållande till andra städer, men med Stockholms mått mätt rimliga – och ett bra exempel på en sådan ort är Solna. Solna är också en väldigt expansiv och levande stadsdel där mans er att bygget av Friends Arena, utbyggnationen av Karolinska sjukhuset samt byggandet av norra Europas största köpcentrum – The Mall Of Scandinavia - samtliga fungerar som bidragande orsaker till varför många idag kontaktar en flyttfirma i Solna och flyttar till dit.

En flyttfirma används i Solna

Anledningen till att vi här nämnde just en flyttfirma kom inte av någon slump; det är nämligen en av få branscher som verkligen kommit att tjäna på alla dessa flyttar i Stockholm och Solna och detta också av förklarliga skäl. Dels så är en flytt svårare att genomföra i Stockholm än vad den är i andra städer och dels så finns det också ett helt annat behov av hjälp där – samt pengar. Som en förklaring till pengar så kan vi säga att om en person sålt en bostad i Stockholm och köpt en ny – billigare i Solna – så finns det också pengar att betala en flyttfirma för.

Där har vi ytterligare en förklaring till varför en flyttfirma i Solna används så frekvent. Det finns – helt enkelt – pengar att lägga på denna bekvämlighet och man ska även addera till beräkningen att det i många fall handlar om en rent försumlig summa i sammanhanget. Ingenting tyder heller på att en flyttfirma i framtiden kommer att tappa sin lönsamhet.

Som sagt; år 2030 förväntas Stockholm vara den snabbast växande staden i Europa och då kommer förmodligen även Solna att ha vuxit markant – både sett till invånare och till ytan.

17 Mar 2017