Får trädgårdsavfallet brännas? – så säger Värmdö kommun

Om du bor på Värmdö och vill bränna kvistar och annat som du samlat ihop under helgens trädgårdsarbete bör du först och främst besöka kommunens hemsida. Där framgår de regler som gäller för att elda upp detta avfall. Exempelvis är det bara lagligt att elda 6 veckor varje år.

När får jag elda?

Inom planlagt område får eldning ske på Värmdö sex veckor per år. Passa på att göra vårens trädgårdsarbete under veckorna 16 - 18 och höstens arbete under veckorna 41 - 43. Det är nämligen då som eldning får genomföras. Detta oavsett om man eldar direkt på marken eller i en tunna.

Varför får jag bara elda 6 veckor varje år?

Det är både hälsoskäl och miljöskäl som ligger bakom beslutet. Dessutom har räddningstjänsten en betydligt bättre kontroll på de brandrisker som uppstår när exempelvis eldning sker på gården.

Hur vet jag om jag bor inom planlagt område?

På Värmdös hemsida går det att se en webbkarta över hela ön. Där framgår det vilka delar som ligger inom planlagt område och vilka områden som ligger utanför detta. Där går det även att skriva i en adress för att snabbt hitta den på kartan.

Vad får jag bränna?

Du måste alltid ha mycket hög säkerhet när du eldar grenar och annat som samlats ihop vid arbete i trädgården. Elda enbart naturmaterial så som torra kvistar och grenar. Många tror att man kan elda allt som krattats ihop under dagens trädgårdsarbete men är inte fallet. Man får exempelvis inte elda mossa eller löv. Detta utifrån att dessa är fuktiga. Även grenarna som eldas måste vara torra.

Kom även ihåg att ha koll på elden även om den är liten. Den ska vara släckt helt och hållet innan det blir mörkt ute. Ha alltid vattenhinkar eller annan släckningsutrustning tillgänglig. Undvik att elda om det blåser mycket, om det är förhöjd brandrisk eller om gnistor kan sprätta iväg till skogen eller mot byggnader.

Vad kan jag istället för att bränna?

Efter ett par dagars trädgårdsarbete finns en hel del att ta hand om. Stora högar av torra kvistar, mossa, stenar och skräp. De torra kvistarna kan visserligen brännas med kommunen rekommenderar hellre att man återvinner och komposterar. Ryms allt i en bil med släp kan det köras till en återvinningstation. Är det större mängd ska detta köras till Koviks återvinningscentral. Där uppkommer däremot en avgift för deponering. Gräs, mossa och löv kan man själv kompostera och få riktigt bra jord av kommande år. Här finns mer information om trädgårdsarbete. 

24 May 2019