Få låsjour nära hemmet

Se till att få en låssmed nära den egna bostaden när du flyttar till Stockholm. En låsjour i Stockholm kan rycka ut om man har tappat nycklarna till det egna hemmet. När man flyttar är det flera serviceställen som man behöver lära känna. Att ha en låssmed när man bor på ett nytt ställe, som till exempel Stockholm, är mycket praktiskt. Vem har inte låst ute sig någon gång? Handen på hjärtat har det väl hänt, även den bäste, som har ordning och reda på sig. Eller så har det hänt de egna barnen, och de bara måste få komma in nu, på en gång. Då är det behändigt att kunna ringa en låssmed som har låsjour och kan komma till undsättning.

Se över säkerheten i huset

Och när man nu har en låssmed hos sig, kan man lika bra se över hela husets säkerhet. Behövs det mer säkra dörrar och lås? Vill man kan man även montera in lås på fönster. Monterar man in fönsterlås så blir det så gott som omöjligt att bryta sig in i bostaden den vägen. Man kan även montera in dörrögon på entrédörren så att man kan se vem det är som ringer på dörren. Vill man ha mer säkra lås kan man installera elektriskt lås på dörren. Förutom säkra lås, med vanliga nycklar kan man montera ett mer säkert elektroniskt låssystem. Då kommer man bara in med hjälp av en kod, eller en bricka som hjälper en att komma in.

Därför är elektroniska lås mer säkra

De elektroniska låsen kan man inte lika lätt manipulera genom att få in redskap genom nyckelhålet. De elektroniska lås har inga öppningar för att sätta in en nyckel. De dörrarna har vanliga handtag som andra dörrar, men låset är fastmonterat bredvid dörren. På så vis kan en inbrottstjuv inte manipulera själva låset. Det är därför som man bör föredra elektroniska lås framför vanliga lås då man använder en nyckel.

Googla "låssmed Järfälla"

Om man inte känner någon låssmed i Stockholm där man bor, kan man googla "låssmed Järfälla" för att få tag i en låssmed som kan komma till en. Bor man inte just i Järfälla, bör man skriva in sin ort efter "låssmed" så att man får kontaktuppgift till en låssmed nära den egna bostaden i Stockholm. Sålla ut dem som är nära ens bostad, fråga om de har låsjour, så att man kan få hjälp närhelst man behöver en sådan. Läs mer här.

28 Sep 2019