Event – En helhetslösning och marknadsföring för företaget

Det som kännetecknar en eventbyrå är att de hjälper företag, föreningar och större sällskap med kompletta event. Det handlar om samordning, planering och genomförande. Därmed skapas ett proffsigt event helt utifrån kundens önskemål. Ibland förknippas det enbart med företagsfester men en eventbyrå har en betydligt bredare kundgrupp.

En eventbyrå i Stockholm väljer att presentera sina tjänster med tre inriktningar vilka är interna event, kundevent och marknadsföringsevent. Det speglar även vad dessa företag primärt jobbar med.

Interna Event – Exempelvis personalfester och teambuildning

Ska företaget ha en stor julfest eller ett jubileumsevent i Stockholm kan något eventbolag kontaktas. Dessa bolag har tillgång till en rad lokaler, kontakter med restauranger, kan boka pyrotekniker osv. I och med att de har så många kontakter i Stockholm blir det även lätt för dem att skräddarsy festen utifrån företagets önskemål. Detta oavsett om det är 20 eller 500 personer som kommer.

Ett vanligt exempel är även Kick-off eller teambuildningsresor. Detta inte sällan i samband med en konferens. Företaget från andra delar av Sverige åker till Stockholm för att där uppleva de unika upplevelserna i huvudstaden.

Kundevent – För att stärka varumärket

Alla företag behöver vårda sina kundkontakter och stärka sitt varumärke. I liten skala kan det handla om marknadsföringsmaterial och gåvor. Men för att träffa sina kunder på ett avslappnat sätt passar ett kundevent absolut bäst. Till viss del liknar det en privat fest men här ligger fokus liter mer på de affärsmässiga relationerna vilket även kan återspegla sig hur eventbolaget bygger upp tillställningen.

Kundevent vänder sig främst mot nuvarande kunder men man ska självklart ta tillfället i akt och tänka på vilka som kan bli kunder i framtiden eller hur kunderna kan presenteras för ett bredare utbud av tjänster.

Marknadsföringsevent – För att hitta nya kunder

Marknadsföring kan ske på en rad olika sätt. En av de vägar som verkligen sticker ut är marknadsföringsevent. Det kan vara en stor tävling som anordnas likväl som att personer klär ut sig till Stålmannen och går omkring i Gamla Stan i Stockholm för att locka till sig uppmärksamheten från tillresande turister.

När en eventbyrå jobbar med marknadsföringsevent handlar det ofta om att hitta det unika och något som påverkar flera olika sinnen. En betydligt mer levande marknadsföring än statisk reklam på en reklampelare eller ”monologen” som sker i Tv-reklamen. Här är det istället en interaktion med personerna som är med på detta event. Interaktioner som skapar en upplevelse och en känsla hos deltagarna. Även om det inte direkt skapar merförsäljning skapar det ändå en positiv känsla för varumärket.

På sajten https://www.popupworks.se kan du läsa om olika varianter på företagsevent.

9 Jan 2019