Boendefrågan medför problem i Stockholm

Fler och fler personer flyttar till Stockholm och man räknar årligen att ungefär ett Skellefteå – befolkningsmässigt – söker sig till vår huvudstad. Studier, affärsmöjligheter, jobb, karriär, nöje, kultur och så vidare är några av de skäl som ligger bakom ett sådant beslut. Oavsett anledning till en stockholmsflytt så kommer de flesta av de nya medborgarna att stöta på ett stort problem – synonymt för hela staden; nämligen det faktum att det är svårt att hitta bostäder.

Dels så finns det en överhettad hyresmarknad och dels så är priserna för bostadsrätter extremt höga. Det troliga är därför att man kommer att tvingas göra som många andra – förlita sig på andrahandsmarknaden. Något som i sak inte behöver vara helt fel; man får en bostad och den enda skillnaden är att man inte har sitt namn, så att säga, först i kön.

Det finns dock några nackdelar med denna boendeform och primärt så handlar det om 1) att det sker under en begränsad tid och 2) att det ofta handlar om möblerade lägenheter. Dessa två nedsidor har en gemensam nämnare som innebär att följande fråga dyker upp: var gör jag av mina egna möbler?

Att man inte kan placera hela sitt egna bohag i en möblerad bostad är en självklarhet och att den begränsade tiden för boende även den ställer till det går att förklara enligt följande: du kanske ena gången hyr en stor bostad och ställer in dina möbler där; nästa bostad är dock mindre och där kommer du inte att få plats med allt du äger (eller också är den bostaden redan möblerad).

Magasinering är ett bra alternativ

Finns det någon lösning för dessa båda scenarion och problem? Ja, ett alternativ som stavas magasinering är något som verkligen underlättar. Magasinering i Stockholm har blivit väldigt stort i samband med den stora inflyttningen och där tjänsten i fråga verkligen kommit väl till pass.

Vänder man sig till ett företag inom magasineringsbranschen (det finns några stycken) så får man A) en trygg, säker och övervakad yta att ställa sina saker i B) man får hyra så länge man vill; något som kan innebära en månad likväl som ett år C) man får en plats där möblerna inte tar skada – detta tack vare att förråden är uppvärmda och håller en temperatur som inte skadar föremålen man har däri.

Vi ska även säga att tjänsten är prisvärd om man söker sig en bit utanför stadskärnan. Magasinering i centrala Stockholm kostar av förklarliga skäl lite mer, men är man beredd att åka en bit – det handlar inte om några längre sträckor – så blir priset avsevärt mycket bättre. Vi ska även tillägga att man ofta betalar per hyrd kvm – det innebär att du genom en omsorgsfull packning kan spara många kronor.

Naturligtvis så är det kanske inte en tjänst som man använder över en längre tid – men för en kortare period; mellan två flyttar eller till dess att man hittar en egen bostad så är magasinering definitivt en tjänst att överväga vid en flytt till Stockholm.

4 Nov 2016