Begravning i Stockholm – frågor och svar

Bestämmelserna kring gravstenar och begravning kan skilja sig åt beroende på vilken kommun det handlar om. Till exempel kan vissa begravningsplatser tillåta en viss typ av gravsten, medan andra inte skulle gett tillstånd för den att uppföras. Den som bor i Stockholm och har funderingar kring begravningen eller gravstenarna, kan förhoppningsvis få mer kunskap genom dessa frågor och svar.

Var får begravningen ske?

Själva ceremonin för begravningen finns det få restriktioner kring. För gravsättningen gäller dock andra bestämmelser – närmare bestämt begravningslagen.  Handlar det om stoft eller aska, får det endast begravas på enskild eller allmän begravningsplats. Vill man strö ut askan över vatten eller på en plats i naturen, kan man ansöka om tillstånd från Stockholms länsstyrelse för detta. Vanligtvis får askan inte strös ut över en villatomt eller allmän plats.

Vem får begravas vid Stockholms allmänna begravningsplatser?

Om personen vid tiden denne avled var folkbokförd i Sverige, har den rätt till en kostnadsfri gravplats under 25 år. Begravningsavgiften är det som finansierar detta. I Stockholm kan en allmän begravningsplats väljas som antingen är i kyrkogårdsförvaltningens eller Svenska kyrkans regi. I de fall begravningsplatsen är i Svenska kyrkans regi, finns det ofta vissa villkor. Ofta kan det handla om att den döde ska ha bott i församlingen under ett antal år. Krav på att den döde ska ha varit medlem i Svenska kyrkan finns dock inte.

Särskilda regler finns för följande platser:

  • Brännkyrka kyrkogård
  • Västberga begravningsplats
  • Bromma kyrkogård
  • Spånga kyrkogård
  • Galärvarvskyrkogården
  • Hässelby begravningsplats.

Vem kontaktar jag om gravstenar behöver underhåll?

I majoriteten av fallen vänder man sig till en stenfirma eller en gravvårdsfirma. I vissa fall kan det dock finnas ett avtal gällande skötsel av gravstenar, ett så kallat allframtidsavtal. I sådana fall är det kyrkogårdsförvaltningen som ska kontaktas. För Galärvarvskyrkogården skall en stenfirma kontaktas i samtliga fall.  

När görs kremationen?

I Stockholm kremeras 9 av 10 döda. Här kan dödsboet välja kist- eller jordbegravning. Normalt sett sker kremation av kistan med den döde 2 – 3 dagar efter ceremonin, men på dödsboets förfrågan kan detta dock ske innan ceremonin. I vissa fall kan en kremation göras utan ett en ceremoni har hållits eller kommer att hållas. I Stockholm finns två platser där kremationer görs. Dessa är Råcksta begravningsplats och Skogskyrkogården i Enskede.

Den döde var inte medlem i Svenska kyrkan. Vad gäller?

Om den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan, har denne inte heller rätt till en ceremoni i kyrkan med kyrkans musiker. Dock finns det 13 kapell i Stockholm som kostnadsfritt kan användas för begravningsceremonier – både med och utan religiösa symboler.

17 Jun 2017