Att hitta en bostadsrätt i Stockholm idag

Bostadsrätterna blir bara fler och fler i Stockholm i skrivande stund. Samtidigt gör den snabba inflyttningen till staden att det ofta kan upplevas som en brist på bostäder i staden. Tittar man centralt i Stockholm är priserna ofta väldigt höga. Tittar man däremot utanför Stockholm, ut längsmed pendeltågs- och tunnelbanelinjerna kan det finnas bostadsrätter som inte är alltför dyra, i förhållande till priserna i övriga delar av Sverige. Har man tur kanske man är hyresgäst och ombildar sin hyresrätt till bostadsrätt. Att ombilda hyresrätt till bostadsrätt är något som är vanligt över hela landet, och då inte minst i Stockholm.

Kvadratmeterpriser

Något man behöver fundera på ganska tidigt i sitt bostadsletande är läget. Är man på jakt efter något i centrala delarna av Stockholm eller i en närförort, får man räkna med att priserna är ganska höga. När det gäller kvadratmeterpriser skiljer sig Stockholm mycket från övriga landet.

I april 2017 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset i centrala Stockholm runt 93 000 kronor. I Stor-Stockholm gällde ett pris på ungefär 60 000 kronor per kvadratmeter. Priserna i Stor-Stockholm kan jämföras med de i centrala Göteborg, som låg lite närmare 61 000 än 60 000 kronor. Vad gäller medelpriserna i Stockholms innerstad saknas motstycke i hela landet. Över hela Sverige gällde snittpriset ca 40 000 per kvadratmeter, alltså mindre än hälften av priserna i centrala Stockholm.

Läget

Kort om läget nämndes under rubriken ovan. Vill man ha något centralt får man räkna med att betala ganska mycket pengar. Samtidigt är Stor-Stockholm stort, och det finns bra förbindelser in till innerstaden genom bland annat pendeltåg och tunnelbanelinjer. Vill man bo väldigt nära en pendeltågsstation eller tunnelbanestation får man dock räkna med att bostaden kostar mer, oaktat vilken tunnelbane- eller pendeltågsstation det är frågan om.

Samma gäller hyror. Givetvis är hyrorna ofta högre i nyproducerade och mer attraktiva lägenheter. Dock finns det fortfarande lägenheter centralt med relativt låga hyror, men då gäller det också att ha många år i bostadskön för att få en chans till en sådan. Har man en sådan kanske man funderar på att ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt. Gör man det har man goda chanser att göra vinst vid en eventuell försäljning framöver.

Byte

Många med en större hyresrätt utanför innerstaden har ibland möjlighet att göra ”bostadskarriär”. Detta genom att succesivt byta sig mer och mer centralt, om det är det som är målet. Den som vill byta sig ut från innerstaden gör det ofta för att få mer utrymme till liknande eller lägre månadskostnader. Ett sätt att få en bostad centralt i Stockholm, som förvisso kanske är ganska långsökt, är att byta sig till en hyresrätt centralt. Väl där kan man verka för att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. 

21 Aug 2017