Att göra en fönsterrenovering

Att göra en fönsterrenovering är ofta ett bättre val än att göra ett komplett fönsterbyte. Ibland är ett fönsterbyte nödvändigt, men har man till exempel träfönster går det att åstadkomma mycket genom att endast renovera dem. Svårare är det om man har till exempel aluminium- eller PVC-fönster, där möjligheterna med PVC är väldigt begränsade när det kommer till fönsterrenovering. Aluminium och PVC-fönster är kanske mest vanligt i större städer som Stockholm och Göteborg, medan träfönster finns över hela landet (mer om detta längre ned i texten).

Fönsterrenovering på olika material

Den vanligaste fönstertypen i Sverige idag är träfönster. Det här gör att Sverige skiljer sig en hel del från många andra länder, där PVC-fönster, tillsammans med andra fönstertyper, tidigt blev populärt. Idag är kanske PVC-fönster vanligast i förorter till exempelvis i Stockholm eller till olika byggnader som inte är permanentboenden. Åtminstone är det ovanligt att se ute på landsbygden i äldre trähus.

Har man PVC-fönster som gått sönder eller som har fallit till undermåligt skick av någon annan anledning, finns skäl att göra ett komplett fönsterbyte snarare än en fönsterrenovering. PVC-fönster är svåra att måla om på ett snyggt sätt och är inte ett särskilt flexibelt material, vilket gör det svårt att reparera om skador infunnit sig.

Hur går en fönsterrenovering till?

Många som inte har gjort en fönsterrenovering tidigare väljer ofta att anlita en firma för jobbet. Bor man i en större stad som Stockholm och Göteborg har man säkerligen flera entreprenörer att välja mellan. Även om man bor i en mindre stad bör det inte vara något problem att hitta hjälp för ett dylikt jobb. En fördel med att bo i just Stockholm eller Göteborg är att man sannolikt kan pressa priserna genom att in många offerter.

Det första som man gör under en fönsterrenovering är att lyfta ur bågarna (om det är möjligt). Det är fullt möjligt att genomföra renoveringen med bågarna kvar i karmen, men det tenderar att göra jobbet bra mycket enklare.

Ta bort kittet

Sedan brukar man gå vidare med att ta bort det gamla kittet. Om det är intakt och inga tecken på rötskador syns i virket, brukar man låta glaset sitta kvar. Om man däremot ser att det finns tecken på sprickbildning eller kitt som brutits av, tar man bort allt kitt samt lyfter ur glasrutan. Detta eftersom man då med hög sannolikhet fått in vatten bakom glaset – och därmed också rötangrepp i bågen.

Ta bort färgen

Därefter brukar man ta bort färgen på bågen. Ett billigt och smidigt tillvägagångssätt för detta är att värma upp den gamla färgen med en varmluftspistol eller en blåslampa. När värmen har tvingat fram bubblor i färgen, tar man bort det med en skrapa. Att ta bort kitt och färg är bara två steg i en fönsterrenovering, men utan dem blir det knappast någon fönsterrenovering att tala om.

3 Nov 2017