Att arbeta som elektriker i Stockholm jämfört med en mindre stad

Stockholm är Sveriges största stad och livet ser givetvis annorlunda ut här jämfört med i mindre städer. Beroende på vad man jobbar med kan det skilja sig lite mer eller mindre. Arbetar man som elektriker finns vissa punkter som troligtvis ser lite annorlunda ut i Stockholm jämfört med en mindre och mer avlägsen stad.

Fler nybyggnationer

En elektriker kan arbeta både med byggnationer och med underhåll, som inte sällan sker hos företag eller hemma hos privatkunder. I Stockholm pågar en snabb befolkningsökning, vilket har gjort att även byggtakten höjts rejält. Byggkonjunkturen är stark och det är i Stockholm som det här märks av mest.

För den som jobbar som elektriker, VVS-montör eller något annat inom bygg- och anläggningsbranschen finns det skäl att anta att flest jobb finns här. Den starka byggkonjunkturen i kombination med den höga befolkningen gör att det råder brist på många olika typer av hantverkare i Stockholm, och då inte minst elektriker.

Olika arbetsuppgifter

Arbetet som sker vid nybyggnationer kan skilja sig en hel del från det underhållande arbete som sker i redan befintliga hus. Vid nybyggnationer kan mycket av arbetet handla om att installera stora elcentraler och dra kablar. Hemma hos privatkunder kan det visserligen också handla om att dra kablar, men troligtvis i en mindre utsträckning än vad som sker vid nybyggen.

Fler alternativ vid byte av arbetsgivare

En elektriker i Stockholm har fler alternativ i sitt närområde att välja, om denne skulle vilja byta arbetsgivare. Givetvis kan någon i en mindre stad hitta en annan arbetsgivare i närheten, även om den inte ligger i själva staden. Som elektriker i Stockholm har man dock mer att välja på.

Mer kontakt?

En elektriker som arbetar på ett större företag, både vid nybyggen och hos privatkunder, har sannolikt mer kontakt med människor överlag än en elektriker som jobbar mer avlägset med färre kunder. Bara för att man arbetar i en mindre stad behöver det såklart inte innebära att man har färre kunder, men antalet företag som har många kunder är med all sannolikhet mer vanligt förekommande i större städer som Stockholm.

Den täta sociala kontakten ställer vissa krav på sociala förmågor. Det här är en förmåga som är bra att utveckla, oavsett om man är elektriker i Stockholm eller anläggningsarbetare i Kiruna. Det hör i viss mån samman med att ha en god samarbetsförmåga, vilket många arbetsgivare värderar vid till exempel arbeten på nybyggen. Som serviceelektriker är det dock vanligt att man arbetar själv, även om kontakt sker med kunden.

13 Sep 2017