Blogg

Här i bloggen skriver vi om allt som har med Stockholm med omnejd att göra. Allt för att våra läsare ska ha så mycket kött på benen som möjligt inför flytten till huvudstaden Trevlig (och informativ) läsning!

Installera bergvärme i Stockholm

9 nov 2017

Bor du i Stockholm och vill utvinna energi ur naturen ligger det nära till hands att välja bergvärme. Berggrunden i Stockholm håller en jämn temperatur året om och det finns mycket pengar att spara i energikostnader.

Att installera bergvärme består av två huvudsteg; först borras ett djupt hål ner i berggrunden. Sedan installeras en luftvärmepump i huset som hämtar upp värme ur berggrunden och höjer temperaturen dramatiskt genom ett system med värmeväxlare och kompressorer.

Hitta en entreprenör

När du vill installera bergvärme vänder du dig till en firma i Stockholm som specialiserar sig på borrning för bergvärme. De kan hjälpa dig att göra en utvärdering av berggrunden under din tomt och hur långt ner man måste borra. De gör även en översyn av ditt hus för att beräkna energiåtgång. Den här informationen som samlas in är av stor vikt för att kunna beräkna hur värmepumpen ska kalibreras.

Utvärdering av tomten och berggrunden

Därefter får du ett kostnadsförslag på borrning och installering. Du får även en beräkning på hur mycket energi du kan räkna med att spara. Med bergvärme kan man under gynnsamma förhållanden, som ju råder i Stockholm, spara upp till 80% av energikostnaden i jämförelse med exempelvis el- eller oljepanna.

Om du vill kan du även låta din entreprenör göra beräkningar på jord- eller sjövärme, om du har en sjötomt vill säga. Men bergvärme brukar vara effektivast.

Tillstånd hos kommunen

För att installera bergvärme i Stockholm krävs tillstånd från kommunen. Denna kan göras via en e-tjänst på kommunens hemsida. I ansökan måste du ha information om tomtens egenskaper och läge samt uppgifter om vem det är som borrar och installerar värmepumpen. Du ska även ge en grafisk beskrivning av borrhålets placering, djup och vinkel. En bra entreprenör kan hjälpa dig med ansökan så att det blir rätt från början. Att ansöka om tillstånd för värmepump kostar mellan 5 000 och 10 000 kronor beroende på systemets storlek.

Installation

Först borras hålet, som är ca 14 cm i diameter. Att borra går förhållandevis fort om inget oförutsett inträffar, det brukar gå på en arbetsdag. Installationen av värmepumpen tar ytterligare en dag. Luftvärmepumpen kopplas till husets radiatorer och varmvattenberedare. Sedan är ditt system redo att aktiveras. Redan från första dagen börjar du spara in pengar och ofta har ditt system betalat sig inom ett par år.

En värmepump håller i ungefär 25 år, med rätt underhåll betydligt längre. Bergvärme är definitivt en uppvärmningsform som lönar sig i det långa loppet.

Mer läsning: vanliga frågor om bergvärme.

Att göra en fönsterrenovering

3 nov 2017

Att göra en fönsterrenovering är ofta ett bättre val än att göra ett komplett fönsterbyte. Ibland är ett fönsterbyte nödvändigt, men har man till exempel träfönster går det att åstadkomma mycket genom att endast renovera dem. Svårare är det om man har till exempel aluminium- eller PVC-fönster, där möjligheterna med PVC är väldigt begränsade när det kommer till fönsterrenovering. Aluminium och PVC-fönster är kanske mest vanligt i större städer som Stockholm och Göteborg, medan träfönster finns över hela landet (mer om detta längre ned i texten).

Fönsterrenovering på olika material

Den vanligaste fönstertypen i Sverige idag är träfönster. Det här gör att Sverige skiljer sig en hel del från många andra länder, där PVC-fönster, tillsammans med andra fönstertyper, tidigt blev populärt. Idag är kanske PVC-fönster vanligast i förorter till exempelvis i Stockholm eller till olika byggnader som inte är permanentboenden. Åtminstone är det ovanligt att se ute på landsbygden i äldre trähus.

Har man PVC-fönster som gått sönder eller som har fallit till undermåligt skick av någon annan anledning, finns skäl att göra ett komplett fönsterbyte snarare än en fönsterrenovering. PVC-fönster är svåra att måla om på ett snyggt sätt och är inte ett särskilt flexibelt material, vilket gör det svårt att reparera om skador infunnit sig.

Hur går en fönsterrenovering till?

Många som inte har gjort en fönsterrenovering tidigare väljer ofta att anlita en firma för jobbet. Bor man i en större stad som Stockholm och Göteborg har man säkerligen flera entreprenörer att välja mellan. Även om man bor i en mindre stad bör det inte vara något problem att hitta hjälp för ett dylikt jobb. En fördel med att bo i just Stockholm eller Göteborg är att man sannolikt kan pressa priserna genom att in många offerter.

Det första som man gör under en fönsterrenovering är att lyfta ur bågarna (om det är möjligt). Det är fullt möjligt att genomföra renoveringen med bågarna kvar i karmen, men det tenderar att göra jobbet bra mycket enklare.

Ta bort kittet

Sedan brukar man gå vidare med att ta bort det gamla kittet. Om det är intakt och inga tecken på rötskador syns i virket, brukar man låta glaset sitta kvar. Om man däremot ser att det finns tecken på sprickbildning eller kitt som brutits av, tar man bort allt kitt samt lyfter ur glasrutan. Detta eftersom man då med hög sannolikhet fått in vatten bakom glaset – och därmed också rötangrepp i bågen.

Ta bort färgen

Därefter brukar man ta bort färgen på bågen. Ett billigt och smidigt tillvägagångssätt för detta är att värma upp den gamla färgen med en varmluftspistol eller en blåslampa. När värmen har tvingat fram bubblor i färgen, tar man bort det med en skrapa. Att ta bort kitt och färg är bara två steg i en fönsterrenovering, men utan dem blir det knappast någon fönsterrenovering att tala om.

Hantverkarjobb i Täby

28 okt 2017

Hur väl har egentligen den goda byggkonjunkturen i Stockholm smittat av sig på Täby? Generellt finns en mycket hög efterfrågan på folk med kompetens inom hantverk i Stockholm. Bygget sker i en rasande fart och tillgången på kompetenta medarbetare är lägre än efterfrågan. Arbetsuppgifter som att sköta en badrumsrenovering, dra rör i ett nybygge och att renovera fasader finns i mängder.

Men hur ser det egentligen ut i Täby? I den här texten har vi använt oss av en populär jobbportal för att se vilka arbetstillfällen som finns för hantverkare i Täby för tillfället. Vi nämner inga kontaktuppgifter till arbetsgivarna, då textens syfte endast är att ge en överskådlig bild av läget.

Snickare

En sökning på ”snickare” i Täby ger flertalet träffar. Det första företaget är ett växande byggföretag med bas i just Täby och som behöver snickare för ombyggnader, tillbyggnader och renoveringar (till exempel köks- och badrumsrenoveringar). Kunderna är båda företag och privatpersoner och det är just ute hos dessa som arbetet tar sin plats.

Den som söks är en person som har några års erfarenhet av arbete som snickare. Vidare ställs krav på en god kommunikationsförmåga då kontakt med kunder och kollegor är en stor del av vardagen. Samtidigt blir det en del ensamarbete, så det är också viktigt att vara självgående och att kunna arbeta självständigt.

De ytterligare tre träffarna på ”Snickare” i Täby erbjuder liknande tjänster. Den träarbetare som vill bo i Täby och arbeta med till exempel badrumsrenoveringar och ombyggnader, har förmodligen relativt goda möjligheter att hitta en anställning.

VVS-montör

En VVS-montör kan, precis som en snickare, till exempel arbeta med en badrumsrenovering eller om- och tillbyggnader. Dock är det helt andra arbetsuppgifter som görs (men alltså på liknande projekt). Precis som i fallet med snickare är VVS-montörer hett eftertraktade på marknaden. Den starka byggkonjunkturen gör att arbetsgivare runtom i landet behöver arbetskraft inom bygg- och anläggning.

När vi använder jobbportalen får vi endast upp en annons på ordet ”VVS-montör” i Täby. Företaget har badrumsrenoveringar som huvudsaklig del i verksamhet och det är också där VVS-montören som eftersöks kommer att arbeta. I annonsen står det skrivet att du kommer att ansvara för flera badrumsrenoveringar på en och samma gång.

Elektriker

Samma arbetsgivare i Täby, som sysslar med badrumsrenoveringar, söker även elektriker. För en komplett badrumsrenovering krävs ju inte bara VVS-montörer – utan också elektriker. I annonsen kan man läsa att elektrikern kommer att arbeta både ensam och i arbetslag från start till slutförande av en badrumsrenovering. Här nämns också att god svenska och/eller engelska är ett krav eftersom arbetet innebär mycket kontakt med kunder och kollegor.

Här hittar du mer information om badrumsrenoveringar i Täby och en rad andra orter i Stockholmsområdet.

Hyresmarknaden i Stockholm och dess utveckling

26 okt 2017

Att hyresrätter ombildas till bostadsrätter blir allt vanligare. Anledningen är förstås att det är en bra affär för både hyresgästen och fastighetsägaren. Hyresgästen får chansen att köpa loss sin hyresrätt billigare än marknadsvärdet, och fastighetsägaren - som dessutom slipper allt administrativt och praktiskt ansvar för fastigheten - tjänar på att sälja till en bostadsrättsförening, eftersom priset i de flesta fall då blir högre än om en annan investerare lagt ett bud.

Färre hyresrätter

Samtidigt minskar då antalet hyresrätter och bostadsköerna i Stockholm blir allt längre. De senaste tjugofem åren har över 100 000 hyresrätter ombildats i Stockholm och i flera stadsdelar finns bara bostadsrätter. Av Stockholms drygt 400 000 lägenheter är nu bara 45% hyresrätter, resten bostadsrätter. I Stockholms kommunala bostadskö står över en halv miljon människor. Under en längre tid stod bostadsbyggandet i Stockholm nästan helt stilla, men har åter kommit igång under de senaste tio åren och vi är nu mitt uppe i en byggboom som så småningom förhoppningsvis kommer att täcka de ständigt växande behoven. Trots alla fördelar med att bo i hyresrätt är det de ekonomiska vinsterna med ombildning som lockar. Det allra mest eftertraktade på hyresmarknaden är en lägenhet i ett hus där planer finns på att ombilda till bostadsrätter. Att komma in på bostadsmarknaden blir allt svårare, speciellt för yngre personer som saknar ekonomiska medel eller föräldrar som kan hjälpa till ekonomiskt.

Grannsamverkan

För att ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt krävs att man går samman med sina grannar och hör hur de ser på saken. Många lockas som sagt av de ekonomiska incitamenten och av att ha kontrollen över fastigheten de bor i.  Många andra trivs kanske bra med sin nuvarande bostadsform; de är nöjda med hyran och att det är samma utgift varje månad. För att kunna ombilda från hyresrätt krävs tvåtredjedels majoritet bland grannarna. De hyresgäster som inte vill ombilda fortsätter hyra från bostadsrättsföreningen, alltså sina grannar.

Processen att ombilda en hyresrätt i Stockholm kan ta allt från några månader om det gäller ett litet hus med få lägenheter, till upp till ett år om det är ett stort hus med en stor fastighetsvärd. Oftast tar den nybildade bostadsrättsföreningen hjälp av en ombildningskonsult som hjälper till att lotsa dem från planeringsstadiet till tillträdesdagen.

Framtiden

Ombildning av hyresrätter blir som sagt allt vanligare i Stockholm, det finns dock en bred politisk majoritet i kommunen som anser att balansen mellan bostadsrätter och hyresrätter i innerstaden nu ligger på en bra nivå. I de nya stadsdelar  och kvarter som byggs eftersträvas också en jämn fördelning av upplåtelseformerna. De flesta partier är eniga om att en bostadsmarknad med blandade upplåtelseformer är det bästa för en levande stad.

Läs mer om hur ombildningar fungerar på denna sida: http://www.ombildahyresrätt.nu.

Hitta enkla jobb i Stockholm

19 okt 2017

Har du nyligen slutfört gymnasiet? Många som precis har blivit klara med många, många år av pluggande har inte lust att vidareutbilda sig på en gång. Att direkt återgå till skolbänken med tentaångest och tajta deadlines är helt enkelt inte lockande för många. Ett alternativ blir då att ta ett enkelt jobb för att arbeta i ett eller ett par år efter gymnasiet.

Vissa trivs så bra att en vidareutbildning kanske inte ens kommer på tal. Många som slutfört gymnasiet i lite mindre städer väljer att flytta till Stockholm. Kanske lockas man av storstadslivet, eller så har man redan vänner som flyttat dit. Den som vill flytta till Stockholm och som vill börja jobba – utan en högre utbildning – har flera yrken att välja mellan.

Telefonförsäljare

Utan utbildning är det här ett av de lättare jobben att få. Många bolag runtom i Stockholm söker kontinuerligt personal som kan sälja en viss produkt. Vad det är du ska sälja kan variera en hel del. Det kan till exempel handla om allt mellan lotterier och kläder till identitetsskydd eller tv-abonnemang.

Man arbetar ofta på provision när det gäller telefonförsäljning. I många fall har man en låg grundlön men med goda möjligheter att få en bra lön om man faktiskt säljer mycket. Tänk dock på att det inte är alla som lyckas sälja bra. För att få en bra lön bör man ha en viss fallenhet för försäljning överlag.

Rivning

Byggkonjunkturen är stark som aldrig förr, något som kanske märks av särskilt mycket i Stockholm. Men med bygge kommer också rivning i någon mån. Den som vill jobba med rivning behöver ofta ingen särskild utbildning, även om det givetvis kan vara meriterande att till exempel ha gått bygg- och anläggning på gymnasiet. Att jobba med rivning är fysiskt, så det gäller att man inte är rädd för att ta i. Du kan läsa mer om rivningsarbete på denna sida.

Personlig assistent

Personlig assistent är ett annat bristyrke i Stockholm. Det ena jobbet är inte det andra likt inom personlig assistans, och hur en arbetsdag utformas beror på vad brukaren behöver hjälp med. Du kan till exempel få hjälpa till med tunga lyft, att handla eller att vara ett socialt stöd åt brukaren.

I många fall krävs ingen utbildning för att börja arbeta med detta. Istället är det personkemin mellan dig och brukaren som värdesätts. Det ställer också krav på att du har vissa sociala förmågor och att du är lyhörd. Ibland krävs körkort och en utbildning inom till exempel omsorg i någon form på gymnasiet brukar vara meriterande.

Bygga hus i Stockholm – att hitta rätt tomt

18 okt 2017

Många människor drömmer om att bygga ett eget hus, en bit bort från Stockholmslivets stress och höga tempo. Men att bygga ett hus är ett stort och kostsamt projekt och det gäller att man vet vad man ger sig in på. Var vill man bo, nära havet eller annat vatten, med skog om sig eller i ett område med mycket hus? Runt om i Stockholmstrakten finns tomter till salu och ett första steg på vägen mot drömhuset är att hitta en tomt som passar er.

Vad krävs av tomten?

När ni letar efter den perfekta tomten bör ni naturligtvis ha klart för er vilka behov den ska uppfylla. Hur långt har ni till jobb och skola? Har alla i familjen körkort eller är det viktigt med bra kommunikationer, nu eller i framtiden? Hur ser solförhållandena ut under dagen och går det att  placera ett hus så att det möter upp solen på ett bra sätt? Om ni har tänkt installera jord- eller bergvärme är det också viktigt att ni tar reda på hur berggrunden ser ut och hur långt ni måste borra. Ligger tomten nära en sjö kanske sjövärme kan vara ett alternativ? Slutligen måste ni se så att el- vatten- och avloppsledningar finns framdraget eller åtminstone finns i närheten, annars kan det bli en mycket dyr affär.

Detaljplanen

Studera även detaljplanen för området, är det kulturminnesmärkt kanske det finns begränsningar för hur man får bygga. Kanske står några träd på tomten som ni skulle vilja ta ner, det måste ni i så fall också kolla om ni har tillstånd till.

I detaljplanen kan man också se om det finns utrymme för att det byggs fler hus i närheten av ”er” tomt. Kanske är det så att den tänkta sjöutsikten skulle försvinna om det kom upp ett hus till nere i backen?

Nål i en höstack

Att hitta en tomt på öppna marknaden i Stockholmsområdet kan vara svårt, när man hittat drömstället får man syn på prislappen och inser att man inte har möjlighet att betala så mycket för bara tomten. Man kan höra med kommunen om det finns planer på uppstyckning och försäljning av nya tomter, alternativt kan det finnas en tomtkö man kan ställa sig i. I attraktiva områden kan man dock få köa väldigt länge.

Många byggentreprenörer äger tomter som de säljer, antingen bara tomten eller som en del av en totalentreprenad. Det kan vara värt att ringa runt och se hur utbudet ser ut där.

Det kan faktiskt vara så att det lönar sig att köpa ett lite nedgånget hus som säljs relativt billigt, men som har en tomt som är perfekt, för att sedan riva det och bygga ett nytt hus. Rivningskostnad och eventuell sanering tillkommer förstås. En annan möjlighet är att köpa ett litet hus med en bra stomme och sedan bygga ut det till ett ”nytt” hus, kanske med material som bryter av och skapar en spännande helhet. Tänk då på att noga inspektera det gamla huset så att det håller för stora ingrepp.

När ni till slut har hittat er tomt är ni ett steg närmare drömmen – att bygga ert eget hus!

Catering - ett smart alternativ till flyttfesten

16 sep 2017

Att arrangera en fest innebär en hel del ansvar, och ibland blir det helt enkelt för mycket för den som tagit på sig det hela. Det blir helt enkelt svårt att njuta av festen.

Detta är ett vanligt förekommande fenomen, att man som värd eller värdinna hela tiden har en tanke på nästa detalj istället för att vara i nuet; man tänker på maten, man tänker på disken, på servering, vilken musik som ska spelas och på om huruvida gästerna har roligt eller om de vill avsluta kvällen. Tankar som sedan smittar av sig och riskerar att lägga sordin på hela tillställningen.

Här tycker vi att många istället skulle må bra av att använda sig av extern hjälp och detta i form av catering. Catering, tänker många här, innebär inte det tråkig mat, serverad ur stora aluminiumformar och där maten dessutom är ljummen?

Nej, kanske om man såg till hur catering såg ut förr – men nu ska man veta att väldigt mycket skett om området och detta speciellt om man ser till Stockholm. Branschen har helt enkelt utvecklats enormt mycket i Stockholm och catering är idag ett säkert kort som ger alla möjligheter och förutsättningar att skapa en lyckad fest.

Maten som förr kanske liknade något från en kantin är idag ersatt med spännande alternativ från alla världens hörn, serveringen som förr sköttes av outbildad personal är idag något som ombesörjs av professionella servitriser och även de tjänster som ingår har blivit både fler och bättre.

Catering för alla smaker och plånböcker i Stockholm

Kort sagt; i dagens Stockholm så innebär catering en trygghet och i många fall en garanti för en lyckad fest där alla ges en möjlighet att njuta – och så även värden och värdinnan. Kostnaden för catering i Stockholm är även den relativt blygsam – naturligtvis beroende på vilken firma man anlitar, vilken mat man vill ha, hur många gäster som finns samt om det behövs något tillägg – och detta beror till hög grad på att det finns ett sådant stort urval.

Företagen inom catering i Stockholm har växt markant under senare år och det här innebär att det finns catering för alla plånböcker och alla typer av tillställningar. Rådet är således följande: släpp tyglarna på din egen fest, njut av dina vänner och ditt sällskap och koppla bort oron – använd dig av catering. Läs mer och få mer inspiration till din fest här!

Att arbeta som elektriker i Stockholm jämfört med en mindre stad

13 sep 2017

Stockholm är Sveriges största stad och livet ser givetvis annorlunda ut här jämfört med i mindre städer. Beroende på vad man jobbar med kan det skilja sig lite mer eller mindre. Arbetar man som elektriker finns vissa punkter som troligtvis ser lite annorlunda ut i Stockholm jämfört med en mindre och mer avlägsen stad.

Fler nybyggnationer

En elektriker kan arbeta både med byggnationer och med underhåll, som inte sällan sker hos företag eller hemma hos privatkunder. I Stockholm pågar en snabb befolkningsökning, vilket har gjort att även byggtakten höjts rejält. Byggkonjunkturen är stark och det är i Stockholm som det här märks av mest.

För den som jobbar som elektriker, VVS-montör eller något annat inom bygg- och anläggningsbranschen finns det skäl att anta att flest jobb finns här. Den starka byggkonjunkturen i kombination med den höga befolkningen gör att det råder brist på många olika typer av hantverkare i Stockholm, och då inte minst elektriker.

Olika arbetsuppgifter

Arbetet som sker vid nybyggnationer kan skilja sig en hel del från det underhållande arbete som sker i redan befintliga hus. Vid nybyggnationer kan mycket av arbetet handla om att installera stora elcentraler och dra kablar. Hemma hos privatkunder kan det visserligen också handla om att dra kablar, men troligtvis i en mindre utsträckning än vad som sker vid nybyggen.

Fler alternativ vid byte av arbetsgivare

En elektriker i Stockholm har fler alternativ i sitt närområde att välja, om denne skulle vilja byta arbetsgivare. Givetvis kan någon i en mindre stad hitta en annan arbetsgivare i närheten, även om den inte ligger i själva staden. Som elektriker i Stockholm har man dock mer att välja på.

Mer kontakt?

En elektriker som arbetar på ett större företag, både vid nybyggen och hos privatkunder, har sannolikt mer kontakt med människor överlag än en elektriker som jobbar mer avlägset med färre kunder. Bara för att man arbetar i en mindre stad behöver det såklart inte innebära att man har färre kunder, men antalet företag som har många kunder är med all sannolikhet mer vanligt förekommande i större städer som Stockholm.

Den täta sociala kontakten ställer vissa krav på sociala förmågor. Det här är en förmåga som är bra att utveckla, oavsett om man är elektriker i Stockholm eller anläggningsarbetare i Kiruna. Det hör i viss mån samman med att ha en god samarbetsförmåga, vilket många arbetsgivare värderar vid till exempel arbeten på nybyggen. Som serviceelektriker är det dock vanligt att man arbetar själv, även om kontakt sker med kunden.

Hitta ett jobb i Stockholm

8 sep 2017

Stockholm är Sveriges största stad och det är knappast förvånande att det är förhållandevis lätt att hitta jobb här jämfört med hur det ser ut i mindre städer i landet. Förutom att det finns gott om arbetstillfällen, finns det också gott om metoder man kan använda sig av för att söka dem. Har du gjort alla nedanstående?

Gå direkt till arbetsgivaren i person

Om du söker jobb i en butik fungerar det ofta bra att direkt gå in till butiken för att söka jobbet. Bäst är såklart att ha med sig både CV och personligt brev i handen och lämna över till den som är ansvarig. Ofta är det inte den som har hand om ansökningarna som står i kassan, men kassapersonalen kan ta hand om ditt cv och ge det till rätt person. Genom den här metoden kan du ge ett ansikte och en person till din ansökan på en gång. Optimalt är om du får träffa den som har hand om personalen direkt. I Stockholm finns många butiker på en liten yta, så den här metoden bör kunna utföras effektivt.

Headhunting

Headhunting blir en allt vanligare metod för rekryterare att använda. Det går ut på att du blir igenkänd för din kompetens, arbetsmoral eller något annat som arbetsgivare finner attraktivt. Genom headhunting blir du då ”upplockad” av företaget som vill ha dig, Du som är arbetsgivare kan använda dig av tjänster som fixar headhunting åt dig. Ofta vill man ha någon specifik, eller någon med specifik kompetens, från ett konkurrerande företag.

Arbetsförmedlingen

Söka jobb kan man visserligen göra utan Arbetsförmedlingen, men det kan vara ett bra sätt att komma igång på. I deras lokaler har du tillgång till dator med ordbehandlingsprogram, samtidigt som du kan be någon att titta över ditt CV, personliga brev eller i allmänhet få råd om jobbsökandet. Ibland hålls dessutom rekryteringsträffar där du kan träffa potentiella arbetsgivare och förhoppningsvis få jobb snabbt. I Stockholm finns flera lokala kontor dit du kan gå, och med stor sannolikhet finns ett nära dig.

Använd nätet

Stockholm är en stor stad med många jobbtillfällen. För att enkelt kunna scanna av dem och sortera dem finns en fördel i att använda sig av olika tjänster på nätet. Det finns idag flertalet sidor som listar lediga arbeten. Du kan till exempel sortera på yrke, stad eller helt enkelt söka fritt. Du kan till exempel skriva in jobbtitel eller namnet på ett visst företag du önskar arbeta hos. De flesta tjänster erbjuder även funktionen att helt enkelt skriva in ett nyckelord som kan hjälpa dig att gallra fram rätt erbjudanden för dig.

Klarar en flyttfirma i Stockholm en pianoflytt?

26 aug 2017

De flesta av oss har någon gång flyttat och kan därmed skriva under på följande påstående: det är jobbigt att flytta. Kort sagt – det kräver väldigt mycket mer kraft än vad man från början räknat med och man måste dessutom se till att förhålla sig till den tid som man kommit överens med de nya ägarna till sin gamla bostad om. Man ska paketera allting, man ska bära sina möbler, man måste hitta ett lämpligt transportmedel, man måste se till att få den hjälp man behöver (släkt, vänner och bekanta) och dessutom så måste man genomföra en flyttstädning innan man slutligen kan lämna över nyckeln och fullt ut fokusera på att komma på plats i sin nya bostad.

Allt det här gör att många efter en flytt utbrister att de aldrig någonsin kommer att göra ett sådant projekt igen och där handlar det inte om att man aldrig kommer att flytta – det handlar om att man nästa gång kommer att ta hjälp av en flyttfirma och betala för att slippa besväret.

Av den anledningen tänkte vi – genom några enkla frågor och svar – ta reda på vad man får ut för dessa pengar om man anlitar en flyttfirma. Vi håller oss för enkelhetens skull till den stad i Sverige där man flyttar som mest – Stockholm och vi säger att det är du som ska flytta. Det här är några vanliga frågor som brukar dyka upp vid en flytt i Stockholm:

Hur mycket kostar det?

En flyttfirma i Stockholm och priserna för en sådan varierar och beror på hur mycket du ska ha flyttat, hur tungt ditt bohag är (en pianoflytt kommer att kosta mer) samt i hur god tid du är. Generellt sett så är dock priserna för en flyttfirma billigare i Stockholm än i övriga Sverige.

Kan en flyttfirma i Stockholm genomföra en pianoflytt?

Denna fråga ska ses generellt och gäller inte enbart en pianoflytt. En pianoflytt kan här med fördel bytas ut mot en kassaskåpsflytt eller en flytt av något annat tingt och otympligt. Men; svaret är ja. De flesta flyttföretag i Stockholm kan ordna med en pianoflytt – förutsatt att man är ute i god tid så att de hinner se över hur fastigheten ser ut. Ibland så kan exempelvis en pianoflytt kräva en skylift eller något annat hjälpmedel. Av naturliga skäl – en pianoflytt kräver onekligen utrymme och där måste man ibland ta föremålet på utsidan.

Kan jag få ersättning för skadat gods?

Ja. Om du anlitar en flyttfirma i Stockholm som jobbar mot försäkring och det är ditt ansvar att kolla upp det innan.

Ingår flyttstädning i priset?

Ja och nej; många flyttföretag erbjuder flyttstädning som en extratjänst som man får betala lite extra för. Ibland är det bättre att på ett tidigt stadium istället kontakta en renodlad städfirma för detta och använda sig av rut-avdraget för ändamålet.

Att hitta en bostadsrätt i Stockholm idag

21 aug 2017

Bostadsrätterna blir bara fler och fler i Stockholm i skrivande stund. Samtidigt gör den snabba inflyttningen till staden att det ofta kan upplevas som en brist på bostäder i staden. Tittar man centralt i Stockholm är priserna ofta väldigt höga. Tittar man däremot utanför Stockholm, ut längsmed pendeltågs- och tunnelbanelinjerna kan det finnas bostadsrätter som inte är alltför dyra, i förhållande till priserna i övriga delar av Sverige. Har man tur kanske man är hyresgäst och ombildar sin hyresrätt till bostadsrätt. Att ombilda hyresrätt till bostadsrätt är något som är vanligt över hela landet, och då inte minst i Stockholm.

Kvadratmeterpriser

Något man behöver fundera på ganska tidigt i sitt bostadsletande är läget. Är man på jakt efter något i centrala delarna av Stockholm eller i en närförort, får man räkna med att priserna är ganska höga. När det gäller kvadratmeterpriser skiljer sig Stockholm mycket från övriga landet.

I april 2017 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset i centrala Stockholm runt 93 000 kronor. I Stor-Stockholm gällde ett pris på ungefär 60 000 kronor per kvadratmeter. Priserna i Stor-Stockholm kan jämföras med de i centrala Göteborg, som låg lite närmare 61 000 än 60 000 kronor. Vad gäller medelpriserna i Stockholms innerstad saknas motstycke i hela landet. Över hela Sverige gällde snittpriset ca 40 000 per kvadratmeter, alltså mindre än hälften av priserna i centrala Stockholm.

Läget

Kort om läget nämndes under rubriken ovan. Vill man ha något centralt får man räkna med att betala ganska mycket pengar. Samtidigt är Stor-Stockholm stort, och det finns bra förbindelser in till innerstaden genom bland annat pendeltåg och tunnelbanelinjer. Vill man bo väldigt nära en pendeltågsstation eller tunnelbanestation får man dock räkna med att bostaden kostar mer, oaktat vilken tunnelbane- eller pendeltågsstation det är frågan om.

Samma gäller hyror. Givetvis är hyrorna ofta högre i nyproducerade och mer attraktiva lägenheter. Dock finns det fortfarande lägenheter centralt med relativt låga hyror, men då gäller det också att ha många år i bostadskön för att få en chans till en sådan. Har man en sådan kanske man funderar på att ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt. Gör man det har man goda chanser att göra vinst vid en eventuell försäljning framöver.

Byte

Många med en större hyresrätt utanför innerstaden har ibland möjlighet att göra ”bostadskarriär”. Detta genom att succesivt byta sig mer och mer centralt, om det är det som är målet. Den som vill byta sig ut från innerstaden gör det ofta för att få mer utrymme till liknande eller lägre månadskostnader. Ett sätt att få en bostad centralt i Stockholm, som förvisso kanske är ganska långsökt, är att byta sig till en hyresrätt centralt. Väl där kan man verka för att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. 

Så kan du utforska servicen och tjänsteutbudet i Norrtälje

16 aug 2017

Norrtälje är visserligen inte särskilt stort, men likväl är det enklaste sättet att utforska tjänsteutbudet troligen att helt enkelt söka på internet. Ute på nätet finns det flera olika tjänster och sidor du kan använda dig av för att hitta det du söker.

Norrtälje kan sägas vara lite mindre än en medelstor svensk stad, med sina ca 18 000 invånare. Således bör du ändå hitta allt du behöver i staden. Är du nyinflyttad, eller bara intresserad av att se vad som finns i staden, kan den här texten förhoppningsvis komma till nytta.

Använd karttjänster

Vad letar du efter? De största karttjänsterna på internet har mängder av information du kan söka igenom. Vill du till exempel se, säg, markiser i Norrtälje kan du helt enkelt skriva in ”markiser Norrtälje” i valfri karttjänst. Du bör då få fram resultat som ger dig en bra helhetsbild av utbudet av markiser i staden.

Det här fungerar såklart på många olika produkter och tjänster. Om du inte är intresserad av markiser, kanske du är mer nyfiken på pizzerior, frisörer eller mataffärer? Sök!

Använd kommunens hemsida

På Norrtälje kommuns hemsida finns en hel del information samlad. Här hittar du även saker som du inte skulle hitta om du sökte via en karttjänst och vice versa. Skulle du leta efter till exempel markiser på kommunens hemsida, skulle du sannolikt inte hitta särskilt mycket. Skulle du å andra sidan söka efter bygglov och stadsplanering i en karttjänst, skulle du inte hitta särskilt mycket.

Här hittar du relevant information om kommunen. Särskilt bra är det läsa om du är nyinflyttad eller planerar att flytta till Norrtälje inom en snar framtid. Här hittar du till exempel bra badplatser, hur det ser ut just med bygglov, brandskydd, avlopp och vatten och en hel del mer.

Se och göra

Är du i huvudsak intresserad av aktiviteter hittar du det under fliken ”se och göra”. Till exempel kan du läsa mer om Norrtälje museum, som är ett museum i kommunal regi. Inriktningen är kulturarv, pedagogik och etnologi.

Även under fliken ”Turist i Norrtälje” finns mycket matnyttigt för dig som vill hitta saker att göra. Du tas då vidare till en länk som samlar skärgården och de kommunerna Vaxholm, Österåker och Östhammar (förutom Norrtälje, då). Här kan du till exempel hitta korttidsboenden och information om båtturer. Just båtturer, och sjön och havet överlag, är något som många förknippar starkt med Norrtälje. Gillar du fiske, bad och båtåkning har du kommit till rätt kommun.

Fönsterputs ger ett bättre intryck i Stockholm

12 aug 2017

Att i dagsläget äga en lägenhet i Stockholm och där man står inför att sälja denna innebär att man har goda chanser att göra detta med en god vinst. Bostadspriserna i Stockholm har under senare år stigit rejält och detta, bland annat, på grund av att det bor mer folk – och att det hela tiden flyttar in flera människor – än vad det finns bostäder. En ekvation som gjort att priserna nått de nivåer man ser i dagsläget och som i det närmaste kan beskrivas som absurda och i många fall orimliga.

Därmed inte sagt att man som lägenhetsägare inte ska försöka sig på på att sälja och att göra det till högsta möjliga slutpris – naturligtvis; det är ju trots allt det som varje bostadsaffär går ut på och det som skiljer en sådan i stockholm mot en som sker i en mindre stad är att skillnaden mellan vinster blir så extremt mycket högre i Stockholm och att man till stor del även kan påverka detta slutpris på egen hand också.

Med det sistnämnda menar vi att det finns några enkla tips som man kan använda sig av, tips som inte kostar så mycket pengar – men som leder till ett trevligare intryck vid visningen och som således kan skapa den där budgivningen som är så eftertraktad vid en försäljning. Om vi nedan radar upp några av dessa tips så kanske bilden kan klarna lite av vad vi menar och som kanske kan hjälpa dig vid din försäljning av en lägenhet i Stockholm och göra din vinst lite högre. Kort och gott här – står du inför att sälja din bostad i Stockholm så bör du överväga dessa tips:

  • Mäklare. Valet av mäklare är oerhört viktigt vid din försäljning och detta säger vi av den anledningen att många i dagsläget verkar välja den billigaste – eller ingen alls – då de ska sälja. En mäklare har den nödvändiga kunskapen som alltid leder till fler personer närvarande vid dina visningar och här rekommenderar vi att du väljer en mäklare från ett av de större husen och som har ett gott rykte. Däremot: kontakta flera stycken och använd den varierande prisbilden för att pruta på priset.
  • Fönsterputs. Detta gäller före själva visningen och här kan man se att många fuskar i Stockholm. En fönsterputs ger alltid ett ljusare, fräschare och härligare intryck och rena fönster gör betydligt mer än vad man tror. Kontakta en städfirma i Stockholm för din fönsterputs och se till att denna även genomför en städning av hela ditt boende. Både fönsterputs och en visningsstädning går att dra av genom rut-avdraget och det är också rådet. En fönsterputs – en korrekt sådan – är svår att genomföra på egen hand och därför rekommenderas professionell hjälp i Stockholm.
  • Homestyling. Städning och fönsterputs nämnde vi; men hur ser ditt möblemang ut? En homestylist ger dig bättre förutsättningar att få fram det bästa ur din bostad. Det kan innebära att du möblerar om, hänger om dina tavlor eller att du sorterar din bokhylla. Små tips som skapar ett bättre intryck och där den professionella homestylisten hela tiden utgår från vad du äger – inte vad du behöver köpa. En billig investering!

Magasinering i Stockholm har flera fördelar

29 jul 2017

Utrymmet i Stockholm är begränsat.. Inte minst utrymme utöver boendet. De flesta i Stockholm bor i lägenhet och då är förstås utrymmet begränsat i jämförelse med ett hus och det är även sällsynt att man har tillgång till ett externt förråd.

Ser man till hur ett typiskt boende i Stockholm ser ut så handlar det om lägenheter och där man dels i och med detta har en mindre yta än i ett hus och att man dels också sällan har något större externt förråd till hands.

Det vill säga; man har kanske en mindre källarutrymme och där ska man ställa alla de saker som inte får plats – något som medför att man dels måste packa väldigt bra och att man dels också måste säkerställa att inget kommer att bli stulet. Just säkerhet är en ständig fråga i Stockholm och gällande inbrott i förråd så har man – tyvärr – sett en ökning. Kort sagt; det är inte svårt för en inbrottstjuv att bryta sig in ett källarförråd i Täby, det är inte svårt att göra det osedd och sakerna som finns i ett sådant är ofta lätta att sälja.

Dessutom – om man skulle klara sig från ett inbrott – så påverkar även temperaturen i en källare eller på en vind kvaliteten på de saker och föremål som förvaras. Detta problem i form av bristande utrymme, med stor stöldrisk och med dålig luft gör att många personer i Stockholm iställer ser en annan lösning och detta i form av att man betalar för extern magasinering.

Gällande denna typ av magasinering så får man nämligen exakt det som saknas i sitt eget hem; en familj i Täby kan vända sig till ett företag inom magasinering och på köpet få följande på köpet:

  • Övervakning. Dels så brukar magasinering ske i larmade utrymmen och dels så brukar man även se till att vaktbolag har särskilda rutter kring lokalerna. Magasinering är säkert och innebär att man som familj i Täby kan överlåta även värdefulla saker och föremål i trygga händer.
  • Låg kostnad. Att vända sig till magasinering och priset för sådan är något som varierar och dels beror på vilket företag man väljer och hur stort utrymme man behöver. Dock: man hyr aldrig ett för stort utrymme. Magasinering innebär att en packmästare jobbar med att stuva in så mycket som möjligt – utan att det tar skada – på ett så litet utrymme som möjligt. Familjen i Täby kommer alltså att få betala för ett maximerat utrymme och det kanske handlar om några hundralappar månadsvis.
  • Klimat. Utrymmet man hyr har en anpassad temperatur där det vare sig är för kallt, för varmt eller för fuktigt. Möbler, tavlor, skivor, böcker eller viktiga fotografier kommer samtliga att förvaras säkert och utan risk för skador åsamkade av ett dåligt klimat.

Sök jobb som fönsterputsare i Stockholm

26 jul 2017

I och med införandet av rot-avdraget så hoppades regeringen att det skulle öppna för fler arbetstillfällen där fokus främst låg på lågutbildade personer samt på invandrare som hade svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Något som också har skett; rut-avdraget har de facto lett till att fler personer hittat en lämplig sysselsättning och försörjning; något som blivit extra tydligt i de större städerna där framförallt Stockholm sticker ut extra mycket. Vad är det då för arbetstillfällen som skapats i Stockholm i och med införandet av rut-avdraget?

Jo, har kan man direkt peka på att städbranschen i stort – naturligtvis – fått ett uppsving och att det även skapat arbeten både för kvinnor och män. I städbranschen tänker man – felaktigt – att det enbart är kvinnor som arbetar men man ska här veta att det finns många män som arbetar inom detta område. Det som Stockholm har visat är att det nämligen inom främst ett område finns betydligt fler män än kvinnor verksamma; nämligen fönsterputs.

Tänker man just på fönsterputs i Stockholm så handlar det om många farliga uppdrag som sker på höga höjder och då män – generellt och per definition – ofta söker sig till sådana yrken så har vi således en förklaring till mansdominansen just där. Det finns naturligtvis även kvinnor som sysslar med fönsterputs i Stockholm; men på de riktigt höga höjderna så är det nästan uteslutande män som arbetar.

Det fina med detta är att denna bransch ständigt söker nya arbetare och om man är ung, orädd – man eller kvinna – och är i behov av jobb så är således denna bransch något som man verkligen ska söka sig till. Dock; det gäller ju inte enbart att vara orädd och klara av höga höjder för att bli anställd.

Var effektiv och orädd för höjder

Att putsa fönster kräver betydligt mer än så och detta är något som de flesta är medvetna om; det är nämligen en mycket svår konst och om man har det som yrke så måste man även klara av en viss tidspress också. För att jobba med fönsterputs så krävs det alltså att man verkligen vet vad man gör, kan jobba effektivt och att man dessutom klarar av att vistas på hög höjd – åtminstone då om man talar om Stockholm.

I mindre städer kan det förmodligen räcka med att vara duktig och effektiv då det inte finns lika många höga byggnader – dock; där är heller inte efterfrågan lika hög som den, som sagt, är i Stockholm. Hur länge denna rusch pågår är dock svårt att sia om då mycket tyder på att skattereduktionen vi kallar rut-avdrag ser att minska ganska kraftigt redan vid årsskiftet – vill man söka jobb inom områden som rör detta så måste man nog se till att passa på redan nu.

För tillfället finns det alltid arbetsuppgifter att få – som fönsterputsare, som kontorsstädare eller som städare hemma hos privatpersoner – och främst då i större städer som Stockholm, Malmö och Göteborg.

← Äldre inlägg